ข่าวและประกาศ

อัพเดทวันที่ 1 พ.ย. 2561
Krungthai Functional Trainee for Global Markets Operations 2018

Apply Now Until 30 November 2018

Qualification:

 • Age not over 30 years
 • Bachelor’s Degree or higher in Business Administration, Finance & Banking, Economic or related fields with GPA 3.00 and above
 • TOEIC score not less than 550
 • Strong communication and presentation skills in English
 • Good computer literacy in MS Office
 • Be self-motivated, independent, analytical and adaptable to change 
 • Attention to detail and accuracy
 • 0-3 years experienced in Treasury Operations or Banking field is preferable

Responsibility:

 • Ensure all payments are expeditiously and accurately executed.
 • Maintain high standard of customer service and banking relationship
 • Ensure all trade confirmations are well monitored and received with a timely manner
 • Perform trade and FX Position reconciliations and investigations
 • Ensure all regulatory reports are comply with internal policies and regulations
 • Provide support for special projects as needed

Selection Process:

 • 30 November 2018 :  All application accepted
 • 16 December 2018 :  Testing
 • January 2019 :  Interview

หมายเหตุ:  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร ผลการตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด