ข่าวและประกาศ

อัพเดทวันที่ 8 ต.ค. 2561
เปลี่ยนแปลงชื่อผลิตภัณฑ์เงินฝาก KTB e - Savings เป็น เงินฝาก Krungthai NEXT Savings

            ด้วย บมจ.ธนาคารกรุงไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงชื่อผลิตภัณฑ์เงินฝาก KTB e – Savings มาเป็น เงินฝาก Krungthai NEXT Savings โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

            สำหรับ ลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝาก KTB e – Savings เดิม สามารถใช้บริการบัญชีเงินฝากและทำธุรกรรมต่างๆ ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์เงินฝาก Krungthai NEXT Savings ได้เช่นเดิม

            ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการทำธุรกรรมกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และเพื่อให้ท่านได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย หากลูกค้าท่านใดประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลในการติดต่อสื่อสารกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย อาทิ สถานที่ติดต่อ, เบอร์โทรศัพท์, E-Mail Address สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวได้ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

            บมจ.ธนาคารกรุงไทยใคร่ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เสมอมา


ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 256
บมจ. ธนาคารกรุงไทย

ดาวน์โหลด
ประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อผลิตภัณฑ์เงินฝาก KTB e - Savings เป็น เงินฝาก Krungthai NEXT Savings
ประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อผลิตภัณฑ์เงินฝาก KTB e - Savings เป็น เงินฝาก Krungthai NEXT Savings  -8 ต.ค. 2561
(0.24 MB) PDF