ข่าวและประกาศ

อัพเดทวันที่ 7 มี.ค. 2561
ธนาคารเปลี่ยนแปลงการคิดค่าบริการรักษาบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

ธนาคารเปลี่ยนแปลงการคิดค่าบริการรักษาบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน โดยเรียกเก็บเดือนละ 100 บาท กรณียอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาทและไม่เคลื่อนไหวติดต่อกัน 12 เดือน  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  30 เมษายน 2561 เป็นต้นไป