ข้อมูลผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 (ครั้งที่ 17)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 (ครั้งที่ 17)  -24 ก.พ. 2555
(0.18 MB) PDF
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 (ครั้งที่ 16)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 (ครั้งที่ 16)  -20 ก.พ. 2555
(1.35 MB) PDF
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 (ครั้งที่ 15)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 (ครั้งที่ 15)  -20 ก.พ. 2555
(0.27 MB) PDF
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 (ครั้งที่ 14)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 (ครั้งที่ 14)  -14 เม.ย. 2550
(2.62 MB) PDF
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 (ครั้งที่ 13)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 (ครั้งที่ 13)  -20 ก.พ. 2555
(1.07 MB) PDF
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 (ครั้งที่ 12)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 (ครั้งที่ 12)  -14 มี.ค. 2555
(0.59 MB) PDF
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 (ครั้งที่ 11)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 (ครั้งที่ 11)  -23 เม.ย. 2547
(0.71 MB) PDF
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2546 (ครั้งที่ 10)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2546 (ครั้งที่ 10)  -19 มี.ค. 2546
(0.49 MB) PDF