ข้อมูลผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 25)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 25)  -14 พ.ค. 2561
(1.64 MB) PDF
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ครั้งที่ 24)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ครั้งที่ 24)  -12 พ.ค. 2560
(8.35 MB) PDF
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (ครั้งที่ 23)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (ครั้งที่ 23)  -13 พ.ค. 2559
(1.18 MB) PDF
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ครั้งที่ 22)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ครั้งที่ 22)  -24 เม.ย. 2558
(1.01 MB) PDF
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ครั้งที่ 21)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ครั้งที่ 21)  -25 เม.ย. 2557
(0.75 MB) PDF
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 (ครั้งที่ 20)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 (ครั้งที่ 20)  -19 เม.ย. 2556
(1.13 MB) PDF
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555  -4 ต.ค. 2555
(1.46 MB) PDF
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 (ครั้งที่ 19)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 (ครั้งที่ 19)  -5 ก.ค. 2555
(1.22 MB) PDF
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 (ครั้งที่ 18)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 (ครั้งที่ 18)  -4 มี.ค. 2555
(0.59 MB) PDF