ข้อมูลทางการเงิน

ศักยภาพแห่งการใช้จ่ายอย่างมั่นใจ
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
Standard and Poor’s:
Rating as of December 2016
Counterparty Credit
- Long-term
BBB
- Short-term
A-2
Hybrid Tier 1 (USD)
B+
Outlook
Stable
The stand-alone credit profile :SACP
bb+
Moody’s Investors Services:
Rating as of December 2016
Deposits
- Long-term
Baa1
- Short-term
P-2
Hybrid Tier 1 (USD)
B1
Outlook
Stable
Baseline Credit Assessment (BCA)
ba1
Fitch Ratings:
Rating as of December 2016
Foreign Currency Credit Ratings
Bank Rating
- Long-term
BBB
- Short-term
F3
Subordinated Debt
BBB-
Hybrid Tier 1 (USD)
B
Outlook
Stable
National Credit Rating
Bank Rating
- Long-term
AA+ (tha)
- Short-term
F1+ (tha)
Subordinated Debt
AA (tha)
Hybrid Tier1 (THB)
BBB (tha)
Outlook
Stable
Viability Rating : VR
bbb-
Support
2