ข้อมูลทั่วไป
ศักยภาพแห่งการใช้จ่ายอย่างมั่นใจ

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
Standard & Poor’s June 2019
Long-term BBB
Short-term A-2
Outlook Stable
Stand-alone credit profile (SACP) bb+

Moody’s Investors Services June 2019
Long-term Baa1
Short-term P-2
Outlook Positive (1)
Baseline Credit Assessment (BCA) Baa3 (1)

Fitch Ratings June 2019
Foreign Currency Credit Ratings
Long-term BBB
Short-term F3
Outlook Positive (1)
Viability Rating bbb-
Subordinated Debt (USD) BBB-
National Credit Rating
Long-term AA+ (tha)
Short-term F1+ (tha)
Outlook Stable
US Dollar-denominated Senior Unsecured Debentures AA+(tha)
Subordinated Debt (THB) AA(tha)