ข้อมูลทางการเงิน

ศักยภาพแห่งการใช้จ่ายอย่างมั่นใจ
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
Standard and Poor’s
December 2017
Long-term/Short-term
BBB/A-2
Outlook
Stable
Stand-Alone Credit Profile (SACP)
bb+
Moody’s Investors Services
December 2017
Long-term/Short-term
Baa1/P-2
Outlook
Stable
Baseline Credit Assessment (BCA)
ba1
Fitch Ratings
December 2017
Foreign Currency Credit Ratings
Long-term/Short-term
BBB/F3
Outlook
Stable
Viability Rating
bbb-
Subordinated Debt (USD)
BBB-
National Credit Ratings
Long-term/Short-term
AA+(tha)/F1+(tha)
Outlook
Stable
Subordinated Debt(Baht)
AA(tha)