ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลนำเสนอ และ Fact Sheet

ข้อมูลนำเสนอ
และ Fact Sheet

Investor Presentation(4Q2018)
Investor Presentation(4Q2018)  -28 ก.พ. 2562
(0.59 MB) PDF
ปี 2561 - เอกสารการประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 4
ปี 2561 - เอกสารการประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 4  -31 ม.ค. 2562
(0.48 MB) PDF