ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลนำเสนอ และ Fact Sheet

ข้อมูลนำเสนอ
และ Fact Sheet

Analyst Meeting Presentation(2Q2019)
Analyst Meeting Presentation(2Q2019)  
(0.62 MB) PDF
Investor Presentation(1Q2019)
Investor Presentation(1Q2019)  
(0.56 MB) PDF
ปี 2562 - เอกสารการประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 1
ปี 2562 - เอกสารการประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 1  
(0.72 MB) PDF