ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลนำเสนอ
ข้อมูลนำเสนอ
ข้อมูลนำเสนอ
ปี 2561 - เอกสารการประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 3
ปี 2561 - เอกสารการประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 3  -5 พ.ย. 2561
(0.79 MB) PDF
ปี 2561 - เอกสารการประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 2
ปี 2561 - เอกสารการประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 2  -26 ก.ค. 2561
(0.71 MB) PDF
ปี 2561 - เอกสารการประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 1
ปี 2561 - เอกสารการประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 1  -4 พ.ค. 2561
(0.64 MB) PDF