ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลนำเสนอ
การเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ Basel
การเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ Basel
ปี2560 - ธันวาคม
ปี2560 - ธันวาคม  -30 เม.ย. 2560
(1.76 MB) PDF
ปี2560 - มิถุนายน
ปี2560 - มิถุนายน  -31 ต.ค. 2560
(1.10 MB) PDF