ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลนำเสนอ

การเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ LCR

การเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ LCR
ข้อมูลงวดธันวาคม 2561
ข้อมูลงวดธันวาคม 2561  
(0.49 MB) PDF
ข้อมูลงวดมิถุนายน 2561
ข้อมูลงวดมิถุนายน 2561  
(1.38 MB) PDF