ข้อมูลทางการเงิน
ศักยภาพแห่งการใช้จ่ายอย่างมั่นใจ
รายงานทางการเงิน
งบการเงินไตรมาสที่ 4
งบการเงินไตรมาสที่ 4  -28 ธ.ค. 2561
(0.78 MB) PDF
งบการเงินไตรมาสที่ 3
งบการเงินไตรมาสที่ 3  -19 ต.ค. 2561
(0.57 MB) PDF
งบการเงินไตรมาสที่ 2
งบการเงินไตรมาสที่ 2  -29 มิ.ย. 2561
(0.79 MB) PDF
งบการเงินไตรมาสที่ 1
งบการเงินไตรมาสที่ 1  -31 มี.ค. 2561
(0.48 MB) PDF