เรียนรู้การเงิน
อัพเดทวันที่ 27 พ.ย. 2562

การคำนวณคะแนนเครดิต เพื่อประกอบการอนุมัติสินเชื่อ