เรียนรู้การเงิน
อัพเดทวันที่ 20 มี.ค. 2562

ผลเสียจากการผิดนัดชำระหนี้


ผลเสียจากการผิดนัดชำระหนี้

1. ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น

ผลเสียจากการผิดนัดชำระหนี้

2. การเสียประวัติเครดิตบูโร

ผลเสียจากการผิดนัดชำระหนี้

3. ถูกฟ้องร้อง

ผลเสียจากการผิดนัดชำระหนี้