เรียนรู้การเงิน
อัพเดทวันที่ 15 ก.พ. 2562

วิธีง่ายๆ ในการรักษาเครดิตดีของคุณ


วิธีที่ 1 ตรวจสอบเครดิตบูโร

ตรวจสอบเครดิตบูโร

วิธีที่ 2 ชำระเงินตรงเวลา

ชำระเงินตรงเวลา

วิธีที่ 3 ยกเลิกสินเชื่อที่ไม่จำเป็น

ยกเลิกสินเชื่อที่ไม่จำเป็น

วิธีที่ 4 ชำระหนี้ที่คงค้างอยู่

ชำระหนี้ที่คงค้างอยู่

วิธีที่ 5 การใช้เครดิตอย่างมีความรับผิดชอบ

การใช้เครดิตอย่างมีความรับผิดชอบ