รอบรู้เรื่องเศรษฐกิจ

ECONOMY RESOURCES
รู้เรื่องเศรษฐกิจแบบเจาะลึกจากกูรูตัวจริง
เรื่องล่าสุด
ดัชนีราคาในประเทศ - 9 พ.ค. 2561
ดัชนีราคาในประเทศ - 9 พ.ค. 2561
(0.11 MB) PDF
ดุลการค้า ดุลบัญชีเดินสะพัด และดุลการชำระเงิน - 9 พ.ค. 2561
ดุลการค้า ดุลบัญชีเดินสะพัด และดุลการชำระเงิน - 9 พ.ค. 2561
(0.13 MB) PDF
สินค้าส่งออกและนำเข้า - 9 พ.ค. 2561
สินค้าส่งออกและนำเข้า - 9 พ.ค. 2561
(0.11 MB) PDF
สินค้าเกษตรส่งออกที่สำคัญ - 9 พ.ค. 2561
สินค้าเกษตรส่งออกที่สำคัญ - 9 พ.ค. 2561
(0.15 MB) PDF
สินค้าอุตสาหกรรมส่งออกที่สำคัญ - 9 พ.ค. 2561
สินค้าอุตสาหกรรมส่งออกที่สำคัญ - 9 พ.ค. 2561
(0.14 MB) PDF
เงินสำรองระหว่างประเทศทางการ - 9 พ.ค. 2561
เงินสำรองระหว่างประเทศทางการ - 9 พ.ค. 2561
(0.12 MB) PDF
ฐานะการคลังของรัฐบาล - 9 พ.ค. 2561
ฐานะการคลังของรัฐบาล - 9 พ.ค. 2561
(0.12 MB) PDF
นิติบุคคลที่ตั้งใหม่และปิดกิจการ - 9 พ.ค. 2561
นิติบุคคลที่ตั้งใหม่และปิดกิจการ - 9 พ.ค. 2561
(0.12 MB) PDF
สถิติแรงงาน - 9 พ.ค. 2561
สถิติแรงงาน - 9 พ.ค. 2561
(0.11 MB) PDF