รอบรู้เรื่องเศรษฐกิจ

ECONOMY RESOURCES
รู้เรื่องเศรษฐกิจแบบเจาะลึกจากกูรูตัวจริง
เรื่องล่าสุด
ดัชนีราคาในประเทศ
ดัชนีราคาในประเทศ  
(0.30 MB) PDF
ดุลการค้า ดุลบัญชีเดินสะพัด และดุลการชำระเงิน
ดุลการค้า ดุลบัญชีเดินสะพัด และดุลการชำระเงิน  
(0.34 MB) PDF
สินค้าส่งออกและนำเข้า
สินค้าส่งออกและนำเข้า  
(0.31 MB) PDF
สินค้าเกษตรส่งออกที่สำคัญ
สินค้าเกษตรส่งออกที่สำคัญ  
(0.42 MB) PDF
สินค้าอุตสาหกรรมส่งออกที่สำคัญ
สินค้าอุตสาหกรรมส่งออกที่สำคัญ  
(0.40 MB) PDF
เงินสำรองระหว่างประเทศทางการ
เงินสำรองระหว่างประเทศทางการ  
(0.30 MB) PDF
ฐานะการคลังของรัฐบาล
ฐานะการคลังของรัฐบาล  
(0.29 MB) PDF
นิติบุคคลที่ตั้งใหม่และปิดกิจการ
นิติบุคคลที่ตั้งใหม่และปิดกิจการ  
(0.31 MB) PDF
สถิติแรงงาน
สถิติแรงงาน  
(0.29 MB) PDF