รอบรู้เรื่องเศรษฐกิจ

ECONOMY RESOURCES
รู้เรื่องเศรษฐกิจแบบเจาะลึกจากกูรูตัวจริง
เรื่องล่าสุด
ดัชนีราคาในประเทศ
ดัชนีราคาในประเทศ  -20 พ.ย. 2561
(0.30 MB) PDF
ดุลการค้า ดุลบัญชีเดินสะพัด และดุลการชำระเงิน
ดุลการค้า ดุลบัญชีเดินสะพัด และดุลการชำระเงิน  -20 พ.ย. 2561
(0.34 MB) PDF
สินค้าส่งออกและนำเข้า
สินค้าส่งออกและนำเข้า  -20 พ.ย. 2561
(0.31 MB) PDF
สินค้าเกษตรส่งออกที่สำคัญ
สินค้าเกษตรส่งออกที่สำคัญ  -20 พ.ย. 2561
(0.42 MB) PDF
สินค้าอุตสาหกรรมส่งออกที่สำคัญ
สินค้าอุตสาหกรรมส่งออกที่สำคัญ  -20 พ.ย. 2561
(0.40 MB) PDF
เงินสำรองระหว่างประเทศทางการ
เงินสำรองระหว่างประเทศทางการ  -20 พ.ย. 2561
(0.30 MB) PDF
ฐานะการคลังของรัฐบาล
ฐานะการคลังของรัฐบาล  -20 พ.ย. 2561
(0.29 MB) PDF
นิติบุคคลที่ตั้งใหม่และปิดกิจการ
นิติบุคคลที่ตั้งใหม่และปิดกิจการ  -20 พ.ย. 2561
(0.31 MB) PDF
สถิติแรงงาน
สถิติแรงงาน  -20 พ.ย. 2561
(0.29 MB) PDF