รอบรู้เรื่องเศรษฐกิจ

ECONOMY RESOURCES
รู้เรื่องเศรษฐกิจแบบเจาะลึกจากกูรูตัวจริง
เรื่องล่าสุด
ดัชนีราคาในประเทศ
ดัชนีราคาในประเทศ  -31 ส.ค. 2561
(0.12 MB) PDF
ดุลการค้า ดุลบัญชีเดินสะพัด และดุลการชำระเงิน
ดุลการค้า ดุลบัญชีเดินสะพัด และดุลการชำระเงิน  -31 ส.ค. 2561
(0.13 MB) PDF
สินค้าส่งออกและนำเข้า
สินค้าส่งออกและนำเข้า  -31 ส.ค. 2561
(0.11 MB) PDF
สินค้าเกษตรส่งออกที่สำคัญ
สินค้าเกษตรส่งออกที่สำคัญ  -31 ส.ค. 2561
(0.15 MB) PDF
สินค้าอุตสาหกรรมส่งออกที่สำคัญ
สินค้าอุตสาหกรรมส่งออกที่สำคัญ  -31 ส.ค. 2561
(0.14 MB) PDF
เงินสำรองระหว่างประเทศทางการ
เงินสำรองระหว่างประเทศทางการ  -31 ส.ค. 2561
(0.12 MB) PDF
ฐานะการคลังของรัฐบาล
ฐานะการคลังของรัฐบาล  -31 ส.ค. 2561
(0.12 MB) PDF
นิติบุคคลที่ตั้งใหม่และปิดกิจการ
นิติบุคคลที่ตั้งใหม่และปิดกิจการ  -31 ส.ค. 2561
(0.13 MB) PDF
สถิติแรงงาน
สถิติแรงงาน  -31 ส.ค. 2561
(0.11 MB) PDF