รอบรู้เรื่องเศรษฐกิจ

ECONOMY RESOURCES
รู้เรื่องเศรษฐกิจแบบเจาะลึกจากกูรูตัวจริง
เรื่องล่าสุด
Research Note: เงินเฟ้อไทยชะลอตัวแม้บาทอ่อนและน้ามันแพง
Research Note: เงินเฟ้อไทยชะลอตัวแม้บาทอ่อนและน้ามันแพง  -2 ก.ค. 2561
(0.19 MB) PDF
Research Note: ความเข้มข้นสงครามการค้าเพิ่มขึ้นหลังทรัมป์ฯ
Research Note: ความเข้มข้นสงครามการค้าเพิ่มขึ้นหลังทรัมป์ฯ  -22 มิ.ย. 2561
(0.38 MB) PDF
สรุปภาวะภาพรวมเศรษฐกิจไทย และแนวโน้ม (เม.ย.61)
สรุปภาวะภาพรวมเศรษฐกิจไทย และแนวโน้ม (เม.ย.61)  -9 เม.ย. 2561
(0.29 MB) PDF
สรุปภาวะภาพรวมเศรษฐกิจไทย และแนวโน้ม (มี.ค.61)
สรุปภาวะภาพรวมเศรษฐกิจไทย และแนวโน้ม (มี.ค.61)  -14 มี.ค. 2561
(0.35 MB) PDF
สรุปภาวะภาพรวมเศรษฐกิจไทย และแนวโน้ม (ก.พ.61)
สรุปภาวะภาพรวมเศรษฐกิจไทย และแนวโน้ม (ก.พ.61)  -14 มี.ค. 2561
(0.29 MB) PDF
สรุปภาวะภาพรวมเศรษฐกิจไทย และแนวโน้ม (ม.ค.61)
สรุปภาวะภาพรวมเศรษฐกิจไทย และแนวโน้ม (ม.ค.61)  -12 ม.ค. 2561
(0.29 MB) PDF