รอบรู้เรื่องเศรษฐกิจ

ECONOMY RESOURCES
รู้เรื่องเศรษฐกิจแบบเจาะลึกจากกูรูตัวจริง
เรื่องล่าสุด
Research Note: IMF คงประมาณการเศรษฐกิจโลกโต 3.9%... - 17 ก.ค. 2561
Research Note: IMF คงประมาณการเศรษฐกิจโลกโต 3.9%... - 17 ก.ค. 2561
(0.18 MB) PDF
Research Note: เงินเฟ้อไทยชะลอตัวแม้บาทอ่อนและน้ามันแพง - 2 ก.ค. 2561
Research Note: เงินเฟ้อไทยชะลอตัวแม้บาทอ่อนและน้ามันแพง - 2 ก.ค. 2561
(0.19 MB) PDF
Research Note: ความเข้มข้นสงครามการค้าเพิ่มขึ้นหลังทรัมป์ฯ - 22 มิ.ย. 2561
Research Note: ความเข้มข้นสงครามการค้าเพิ่มขึ้นหลังทรัมป์ฯ - 22 มิ.ย. 2561
(0.38 MB) PDF
สรุปภาวะภาพรวมเศรษฐกิจไทย และแนวโน้ม (เม.ย.61) - 9 เม.ย. 2561
สรุปภาวะภาพรวมเศรษฐกิจไทย และแนวโน้ม (เม.ย.61) - 9 เม.ย. 2561
(0.29 MB) PDF
สรุปภาวะภาพรวมเศรษฐกิจไทย และแนวโน้ม (มี.ค.61) - 14 มี.ค. 2561
สรุปภาวะภาพรวมเศรษฐกิจไทย และแนวโน้ม (มี.ค.61) - 14 มี.ค. 2561
(0.35 MB) PDF
สรุปภาวะภาพรวมเศรษฐกิจไทย และแนวโน้ม (ก.พ.61) - 14 มี.ค. 2561
สรุปภาวะภาพรวมเศรษฐกิจไทย และแนวโน้ม (ก.พ.61) - 14 มี.ค. 2561
(0.29 MB) PDF
สรุปภาวะภาพรวมเศรษฐกิจไทย และแนวโน้ม (ม.ค.61) - 12 ม.ค. 2561
สรุปภาวะภาพรวมเศรษฐกิจไทย และแนวโน้ม (ม.ค.61) - 12 ม.ค. 2561
(0.29 MB) PDF