รอบรู้เรื่องเศรษฐกิจ

ECONOMY RESOURCES
รู้เรื่องเศรษฐกิจแบบเจาะลึกจากกูรูตัวจริง
เรื่องล่าสุด
มองจุดแข็ง....เสริมแกร่ง SMEs ไทย
มองจุดแข็ง....เสริมแกร่ง SMEs ไทย  -8 มี.ค. 2560
(0.64 MB) PDF
ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจปี 2559 และแนวโน้มปี 2560
ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจปี 2559 และแนวโน้มปี 2560  -23 ม.ค. 2560
(0.31 MB) PDF
จับตา Trade Finance เอเชีย
จับตา Trade Finance เอเชีย  -23 ม.ค. 2560
(0.43 MB) PDF
ทิศทางและโอกาสการลงทุนใน CLMV
ทิศทางและโอกาสการลงทุนใน CLMV  -10 ม.ค. 2560
(3.64 MB) PDF