รอบรู้เรื่องเศรษฐกิจ

ECONOMY RESOURCES
รู้เรื่องเศรษฐกิจแบบเจาะลึกจากกูรูตัวจริง
เรื่องล่าสุด
มองจุดแข็ง....เสริมแกร่ง SMEs ไทย - 8 มี.ค. 2560
มองจุดแข็ง....เสริมแกร่ง SMEs ไทย - 8 มี.ค. 2560
(0.64 MB) PDF
ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจปี 2559 และแนวโน้มปี 2560 - 23 ม.ค. 2560
ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจปี 2559 และแนวโน้มปี 2560 - 23 ม.ค. 2560
(0.31 MB) PDF
จับตา Trade Finance เอเชีย - 23 ม.ค. 2560
จับตา Trade Finance เอเชีย - 23 ม.ค. 2560
(0.43 MB) PDF
ทิศทางและโอกาสการลงทุนใน CLMV - 10 ม.ค. 2560
ทิศทางและโอกาสการลงทุนใน CLMV - 10 ม.ค. 2560
(3.64 MB) PDF