สินเชื่อกรุงไทย Supply Chain

บริการสินเชื่อเครือข่ายผู้ขายสินค้า (Buyer Financing)
บริการสินเชื่อเครือข่ายผู้ขายสินค้า (Buyer Financing)
สินเชื่อและผู้ช่วยทางการเงิน สำหรับเจ้าของธุรกิจผู้จัดจำหน่ายอย่างครบวงจร
บริการสินเชื่อเครือข่ายผู้ขายสินค้า (Supplier Financing)
บริการสินเชื่อเครือข่ายผู้ขายสินค้า (Supplier Financing)
เพิ่มเงินหมุนกิจการที่ขายสินค้าให้กับบริษัทที่ร่วมมือกับธนาคารอย่างครบวงจร
บริการสินเชื่อเครือข่ายผู้ขายสินค้า (Buyer Financing)

บริการสินเชื่อเครือข่ายผู้ขายสินค้า (Buyer Financing)

ดอกเบี้ยต่อปี
ระยะเวลาให้กู้
บริการสินเชื่อเครือข่ายผู้ขายสินค้า (Supplier Financing)

บริการสินเชื่อเครือข่ายผู้ขายสินค้า (Supplier Financing)

ดอกเบี้ยต่อปี
ระยะเวลาให้กู้