สินเชื่อกรุงไทย Supply Chain

สินเชื่อเครือข่ายผู้ขายสินค้า (Buyer Financing)
สินเชื่อเครือข่ายผู้ขายสินค้า (Buyer Financing)
สินเชื่อและผู้ช่วยทางการเงิน สำหรับเจ้าของธุรกิจผู้จัดจำหน่ายอย่างครบวงจร
สินเชื่อเครือข่ายผู้ขายสินค้า (Supplier Financing)
สินเชื่อเครือข่ายผู้ขายสินค้า (Supplier Financing)
เพิ่มเงินหมุนกิจการที่ขายสินค้าให้กับบริษัทที่ร่วมมือกับธนาคารอย่างครบวงจร
สินเชื่อเครือข่ายผู้ขายสินค้า (Buyer Financing)

สินเชื่อเครือข่ายผู้ขายสินค้า (Buyer Financing)

ดอกเบี้ยต่อปี
-
ระยะเวลาให้กู้
-
สินเชื่อเครือข่ายผู้ขายสินค้า (Supplier Financing)

สินเชื่อเครือข่ายผู้ขายสินค้า (Supplier Financing)

ดอกเบี้ยต่อปี
-
ระยะเวลาให้กู้
-