สินเชื่อโครงการพิเศษ

โครงการสนับสนุนสินเชื่อนวัตกรรมดี ไม่มีดอกเบี้ย
โครงการสนับสนุนสินเชื่อนวัตกรรมดี ไม่มีดอกเบี้ย
ฟรีดอกเบี้ยเงินกู้ 3 ปีแรก เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เติบโต ก้าวไกล ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
โครงการเงินกู้เพื่อสิ่งแวดล้อม ภาคเอกชน
โครงการเงินกู้เพื่อสิ่งแวดล้อม ภาคเอกชน
เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำสำหรับภาคเอกชน เพื่อควบคุมบำบัดหรือขจัดมลพิษ
สินเชื่อ 3 โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม สำหรับ SMEs
สินเชื่อ 3 โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม สำหรับ SMEs
เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ สำหรับผู้ประกอบการ SMEs
โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน ระยะที่ 6
โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน ระยะที่ 6
คุ้มค่า ต้นทุนต่ำ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพื่อความยั่งยืนของกิจการ
โครงการสนับสนุนสินเชื่อนวัตกรรมดี ไม่มีดอกเบี้ย

โครงการสนับสนุนสินเชื่อนวัตกรรมดี ไม่มีดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยต่อปี
MLR + 2%
ระยะเวลาให้กู้
5 ปี
โครงการเงินกู้เพื่อสิ่งแวดล้อม ภาคเอกชน

โครงการเงินกู้เพื่อสิ่งแวดล้อม ภาคเอกชน

ดอกเบี้ยต่อปี
3%
ระยะเวลาให้กู้
7 ปี
สินเชื่อ 3 โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม สำหรับ SMEs

สินเชื่อ 3 โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม สำหรับ SMEs

ดอกเบี้ยต่อปี
ร้อยละ 3.00
ระยะเวลาให้กู้
7 ปี
โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน ระยะที่ 6

โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน ระยะที่ 6

ดอกเบี้ยต่อปี
3.5% ต่อปี
ระยะเวลาให้กู้
5 ปี