สินเชื่อหมุนเวียน

เลตเตอร์ออฟเครดิต
เลตเตอร์ออฟเครดิต
ซื้อขายระหว่างประเทศ สะดวก มั่นใจ ด้วยบริการเลตเตอร์ออฟเครดิต
ซื้อลดตั๋วเงิน
ซื้อลดตั๋วเงิน
คล่องตัว มั่นใจ เพิ่มทางเลือกทางการเงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ธุรกิจคล่องตัวและมั่นใจในทุกธุรกรรม
เลตเตอร์ออฟเครดิต

เลตเตอร์ออฟเครดิต

ดอกเบี้ยต่อปี
2.50% ต่อปี
ระยะเวลาให้กู้
-
ซื้อลดตั๋วเงิน

ซื้อลดตั๋วเงิน

ดอกเบี้ยต่อปี
-
ระยะเวลาให้กู้
-
ตั๋วสัญญาใช้เงิน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

ดอกเบี้ยต่อปี
ตามความเหมาะสม
ระยะเวลาให้กู้
สูงสุด 90 วัน