สินเชื่อเพื่อผู้ส่งออก

บริการรับซื้อ/ซื้อลดตั๋วสินค้าออกตาม L/C (FPL)
บริการรับซื้อ/ซื้อลดตั๋วสินค้าออกตาม L/C (FPL)
หมุนเงินธุรกิจฉับไวให้กับผู้ส่งออก ด้วยการซื้อตั๋วสินค้าออกตาม L/C ผ่านธนาคารกรุงไทย
บริการรับซื้อลดตั๋วสินค้าออกตาม L/C แบบ Without Recourse
บริการรับซื้อลดตั๋วสินค้าออกตาม L/C
แบบ Without Recourse
หมุนเงินธุรกิจฉับไวให้กับผู้ส่งออก ด้วยการรับซื้อตั๋วเรียกเก็บสินค้าออก Letter of credit without recourse แบบไม่มีสิทธิ์ไล่เบี้ยผู้ส่งออก
บริการรับซื้อตั๋วเรียกเก็บสินค้าออก (FPC)
บริการรับซื้อตั๋วเรียกเก็บสินค้าออก (FPC)
หมุนเงินธุรกิจฉับไวให้กับผู้ส่งออก ด้วยการซื้อตั๋วสินค้าออกตาม Export Bill of Collection B/C ผ่านธนาคารกรุงไทย ผ่านธนาคารกรุงไทย
บริการรับซื้อ/ซื้อลดตั๋วสินค้าออกตาม L/C (FPL)
บริการรับซื้อ/ซื้อลดตั๋วสินค้าออกตาม L/C (FPL)
บริการรับซื้อลดตั๋วสินค้าออกตาม L/C แบบ Without Recourse
บริการรับซื้อลดตั๋วสินค้าออกตาม L/C แบบ Without Recourse
บริการรับซื้อตั๋วเรียกเก็บสินค้าออก (FPC)
บริการรับซื้อตั๋วเรียกเก็บสินค้าออก (FPC)