บริการครบวงจรสำหรับธุรกิจนำเข้า
Letter of Credit (L/C)

Letter of Credit (L/C)

เพิ่มความมั่นใจในการนำเข้าสินค้า สามารถแจ้งหมายเลข L/C ให้คู่ค้าได้ทันที
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
มั่นใจ
ด้วยบริการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต ผ่านเครือข่ายธนาคารตัวแทนทั่วโลก
checkimg
มั่นใจ
ธนาคารจะชำระเงินให้กับผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ปฎิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆที่ระบุไว้ใน L/C ได้ครบถ้วนถูกต้อง

เงื่อนไขการใช้บริการ
 • ลูกค้าต้องเปิดวงเงิน L/C หรือ L/C+T/R
 • ลูกค้าสามารถยื่นเอกสารการขอเปิด L/C ได้ที่สาขาที่ลูกค้ามีบัญชีอยู่ หรือ ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ
เอกสารการขอใช้บริการ
 • กรณีเปิด L/C
  • ใบคำขอเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต (Application for Irrevocable Documentary Credit)
  • หลักฐานการซื้อขาย เช่น Proforma Invoice , Contract หรือ Purchase Order เป็นต้น
 • กรณีขอแก้ไข L/C
  • คำขอแก้ไขเลตเตอร์ออฟเครดิต (Application for Amendment to Letter of Credit)
  • หลักฐานการติดต่อกับผู้ขายในการขอแก้ไข L/C เช่น Fax , e-Mail เป็นต้น