บริการครบวงจรสำหรับธุรกิจนำเข้าL/C

Letter of Credit (L/C)
Letter of Credit (L/C)
เพิ่มความมั่นใจในการนำเข้าสินค้า สามารถแจ้งหมายเลข L/C ให้คู่ค้าได้ทันที
บริการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ Domestic Letter Of Credit (D.L/C)
บริการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ Domestic Letter Of Credit (D.L/C)
เพิ่มความมั่นใจในการนำเข้าสินค้า สามารถแจ้งหมายเลข D.L/C ให้คู่ค่าได้ทันที
บริการตั๋วเรียกเก็บสินค้าเข้า (Import Bills for Collection B/C)
บริการตั๋วเรียกเก็บสินค้าเข้า (Import Bills for Collection B/C)
รับแจ้งเอกสารสินค้าเข้าเพื่อนำไปออกสินค้าได้รวดเร็ว
Letter of Credit (L/C)
Letter of Credit (L/C)
บริการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ Domestic Letter Of Credit (D.L/C)
บริการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ Domestic Letter Of Credit (D.L/C)
บริการตั๋วเรียกเก็บสินค้าเข้า (Import Bills for Collection B/C)
บริการตั๋วเรียกเก็บสินค้าเข้า (Import Bills for Collection B/C)