บริการครบวงจรสำหรับธุรกิจส่งออก
บริการเรียกเก็บเงินตามตั๋วเรียกเก็บสินค้าออก

บริการเรียกเก็บเงินตามตั๋วเรียกเก็บสินค้าออก

เก็บเงินคู่ค้าในต่างประเทศง่ายๆ แค่ให้กรุงไทยดูแล
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
สะดวก
ให้ธนาคารตรวจเอกสารและติดตามการชำระเงินคู่ค้า
checkimg
มั่นใจ
คอยติดตามสถานะเพื่อให้ได้ทราบถึงการส่งสินค้า และการชำระเงิน
checkimg
ง่าย
ไม่ต้องมีสินเชื่อกับทางธนาคาร

รายละเอียดการให้บริการ

ธนาคารจะออกตั๋วสินค้าออกตาม L/C และตั๋วเรียกเก็บสินค้าออก (Export Bills for Collection : B/C) ไปเก็บเงินจากผู้ซื้อผ่านธนาคารในต่างประเทศและเมื่อเก็บเงินได้แล้วจะนำเงินมาให้ลูกค้าในภายหลัง

เหมาะกับลูกค้าดังนี้

1.     ลูกค้าไม่มีวงเงินรับซื้อตั๋วสินค้าออกตาม L/C และ/หรือวงเงินรับซื้อตั๋วเรียกเก็บสินค้าออกกับธนาคาร

2.     เอกสารตั๋วสินค้าออกตาม L/C ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ธนาคารไม่แน่ใจเพราะอาจจะได้รับการปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารผู้เปิด L/C (Issuing Bank) ก็ได้

3.     สถานะทางการเงินของธนาคารผู้เปิด L/C (Issuing Bank) หรือภาวะเศรษฐกิจของประเทศผู้ซื้อไม่ค่อยดีหรือมีปัญหา


คุณสมบัติลูกค้า

เป็นลูกค้าที่ประกอบธุรกิจในการส่งออกสินค้าไปจำหน่ายยังต่างประเทศ จะมีวงเงินสินเชื่อกับทางธนาคารหรือไม่ก็ได้ ลูกค้าสามารถยื่นคำขอใช้บริการได้ที่สาขาที่ลูกค้ามีบัญชีอยู่ หรือศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ หรือฝ่ายปฎิบัติการผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ

เอกสารการขอใช้บริการ

เอกสารที่ลูกค้าต้องยื่นต่อธนาคารเช่นเดียวกับบริการรับซื้อตั๋วสินค้าออก ตาม L/C และบริการรับซื้อตั๋วเรียกเก็บสินค้าออก