การค้าระหว่างประเทศ
Trust Receipt (T/R) บริการสินเชื่อเพื่อการนำเข้า

Trust Receipt (T/R) บริการสินเชื่อเพื่อการนำเข้า

เสริมสภาพคล่องธุรกิจด้วยวงเงินสินเชื่อเพื่อการนำเข้า
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
เงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำ
โดยธนาคารจะชำระสินค้าให้ก่อนช่วยให้ธุรกิจดำเนินได้อย่างไร้รอยสะดุด
เงื่อนไขการใช้บริการ
  • ลูกค้าต้องได้รับการอนุมัติวงเงิน LC+T/R หรือ T/R กับธนาคาร
  • ลูกค้าสามารถทำ T/R เป็นเงินบาทหรือเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยมีระยะเวลาสูงสุด 180 วัน
เอกสารการขอใช้บริการ
  • แบบฟอร์มสัญญาทรัสต์รีซีท (T/R)
  • สำเนา Invoice
  • สำเนาเอกสารการขนส่ง เช่น B/L หรือ AWB Truck Receipt หรือ Parcel Post Receipt เป็นต้น

ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มสัญญาทรัสต์รีซีท T/R (MS Word version)
แบบฟอร์มสัญญาทรัสต์รีซีท T/R (MS Word version)  -30 ส.ค. 2561
(0.06 MB) DOC
แบบฟอร์มสัญญาทรัสต์รีซีท T/R (PDF version)
แบบฟอร์มสัญญาทรัสต์รีซีท T/R (PDF version)  -30 ส.ค. 2561
(0.68 MB) PDF