การค้าระหว่างประเทศ
บริการ เปิด/ แก้ไข เลตเตอร์ออฟเครดิตและตั๋วสินค้าขาเข้าตาม L/C

บริการ เปิด/ แก้ไข เลตเตอร์ออฟเครดิตและตั๋วสินค้าขาเข้าตาม L/C

เพิ่มความมั่นใจในการนำเข้าสินค้า สามารถแจ้งหมายเลข L/C ให้คู่ค้าได้ทันที
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
สะดวก
บริการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต ผ่านเครือข่ายธนาคารตัวแทนทั่วโลก
checkimg
มั่นใจ
ธนาคารกรุงไทยจะชำระเงินให้กับผู้ขายเมื่อผู้ขายได้ปฎิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆที่ระบุไว้ใน L/C ได้ครบถ้วนถูกต้อง

เปิด/แก้ไข เลตเตอร์ออฟเครดิต L/C Issuance/ Amendment)และตั๋วสินค้าขาเข้าตามเลตเตอร์ออฟเครดิต Inward Foreign Bills & Inward Foreign Usance Bills  under L/C: FIB/FUIB
เงื่อนไขการใช้บริการ
 1. ลูกค้าต้องได้รับการอนุมัติวงเงิน L/C หรือ L/C+T/R
 2. ลูกค้าสามารถยื่นเอกสารการขอเปิด L/C ได้ที่สาขาที่ลูกค้ามีบัญชีอยู่ หรือ ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ
เอกสารการขอใช้บริการ
 • กรณีเปิด L/C
  • ใบคำขอเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต (Application for Irrevocable Documentary Credit)
  • หลักฐานการซื้อขาย เช่น Proforma Invoice , Contract หรือ Purchase Order เป็นต้น
 • กรณีขอแก้ไข L/C
  • คำขอแก้ไขเลตเตอร์ออฟเครดิต (Application for Amendment to Letter of Credit)
  • หลักฐานการติดต่อกับผู้ขายในการขอแก้ไข L/C เช่น Fax , e-Mail เป็นต้น
ดาวน์โหลด
Application for Amendment to Letter of Credit
Application for Amendment to Letter of Credit  
(0.06 MB) DOC
Application for Irrevocable Documentary Credit
Application for Irrevocable Documentary Credit  
(0.11 MB) DOC