การค้าระหว่างประเทศ
แจ้งการเปิด/แก้ไข L/C (L/C Advising/ Amendment Advising)

แจ้งการเปิด/แก้ไข L/C (L/C Advising/ Amendment Advising)

หมดห่วงเรื่องเอกสารปลอม รับต้นฉบับ L/C ภายใน 2 ช.ม. ด้วยบริการแจ้งการเปิด/แก้ไข L/C ผ่านธนาคารกรุงไทย
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
รวดเร็ว มั่นใจ รับ L/C ภายใน 2 ช.ม.
* นับจากเวลาที่ธนาคารกรุงไทยได้รับ L/C จากธนาคารตัวแทนในต่างประเทศ และผ่านการตรวจสอบแล้ว
checkimg
หลากหลายช่องทาง
รับแจ้งรายละเอียดและเงื่อนไขตาม L/C ผ่านโทรศัพท์ โทรสาร และ EMAIL
checkimg
สะดวก
รับ L/C ต้นฉบับได้ที่ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศของธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ

ขั้นตอนการขอใช้บริการ/เงื่อนไข
ลูกค้าแจ้งให้ผู้ซื้อสินค้าเปิด L/C มายังธนาคารผ่าน SWIFT code: KRTHTHBK *เป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการของธนาคาร