การค้าระหว่างประเทศ

บริการ เปิด/ แก้ไข เลตเตอร์ออฟเครดิตและตั๋วสินค้าขาเข้าตาม L/C
บริการ เปิด/ แก้ไข เลตเตอร์ออฟเครดิตและตั๋วสินค้าขาเข้าตาม L/C
เพิ่มความมั่นใจในการนำเข้าสินค้า สามารถแจ้งหมายเลข L/C ให้คู่ค้าได้ทันที
บริการสินเชื่อเพื่อการนำเข้า Trust Receipt
บริการสินเชื่อเพื่อการนำเข้า Trust Receipt
เสริมสภาพคล่องธุรกิจด้วยวงเงินสินเชื่อเพื่อการนำเข้า
บริการตั๋วเรียกเก็บสินค้าเข้า Import Bills for Collection B/C
บริการตั๋วเรียกเก็บสินค้าเข้า Import Bills for Collection B/C
รับแจ้งเอกสารสินค้าเข้าเพื่อนำไปออกสินค้าได้รวดเร็ว
สินเชื่อเพื่อชำระค่าสินค้า Import Financing
สินเชื่อเพื่อชำระค่าสินค้า Import Financing
เสริมสภาพคล่องธุรกิจด้วยวงเงินสินเชื่อเพื่อการนำเข้า
บริการค้ำประกันเพื่อรับสินค้า Shipping Guarantee and Delivery Order
บริการค้ำประกันเพื่อรับสินค้า Shipping Guarantee and Delivery Order
รวดเร็ว ทันใจ ลดต้นทุน ออกสินค้าได้ภายใน 30 นาที
บริการ เปิด/ แก้ไข เลตเตอร์ออฟเครดิตและตั๋วสินค้าขาเข้าตาม L/C
บริการ เปิด/ แก้ไข เลตเตอร์ออฟเครดิตและตั๋วสินค้าขาเข้าตาม L/C
บริการสินเชื่อเพื่อการนำเข้า Trust Receipt
บริการสินเชื่อเพื่อการนำเข้า Trust Receipt
บริการตั๋วเรียกเก็บสินค้าเข้า Import Bills for Collection B/C
บริการตั๋วเรียกเก็บสินค้าเข้า Import Bills for Collection B/C
สินเชื่อเพื่อชำระค่าสินค้า Import Financing
สินเชื่อเพื่อชำระค่าสินค้า Import Financing
บริการค้ำประกันเพื่อรับสินค้า Shipping Guarantee and Delivery Order
บริการค้ำประกันเพื่อรับสินค้า Shipping Guarantee and Delivery Order
Inward Guarantee
Inward Guarantee
Outward Guarantee
Outward Guarantee
บริการแจ้งการ เปิด/แก้ไข เลตเตอร์ออฟเครดิต Letter of Credit Advising/Amendment Advising
บริการแจ้งการ เปิด/แก้ไข เลตเตอร์ออฟเครดิต Letter of Credit Advising/Amendment Advising
บริการโอนเลตเตอร์ออฟเครดิต L/C Transferring
บริการโอนเลตเตอร์ออฟเครดิต L/C Transferring