บริการครบวงจรสำหรับธุรกิจส่งออก

L/C Advising (บริการแจ้งการเปิด/แก้ไข L/C)
L/C Advising (บริการแจ้งการเปิด/แก้ไข L/C)
หมดห่วงเรื่องเอกสารปลอม รับต้นฉบับ L/C ภายใน 2 ช.ม. ด้วยบริการแจ้งการเปิด/แก้ไข L/C ผ่านธนาคารกรุงไทย
Transfer L/C (บริการโอน L/C )
Transfer L/C (บริการโอน L/C )
ประหยัดต้นทุนการเปิด L/C สำหรับผู้ค้าคนกลาง ด้วยบริการโอน L/C ผ่านธนาคารกรุงไทย
L/C Confirmation (บริการยืนยันการชำระเงินตาม L/C)
L/C Confirmation (บริการยืนยันการชำระเงินตาม L/C)
เพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ส่งออกในการได้รับชำระเงิน โดยบริการยืนยันเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C)
บริการโอนสิทธิการชำระเงินตาม L/C
บริการโอนสิทธิการชำระเงินตาม L/C
เพิ่มความมั่นใจในการทำธุรกิจ สามารถโอนสิทธิ์ในตัวเงินตาม L/C ให้ผู้ผลิตสินค้าได้
บริการเรียกเก็บเงินตามตั๋วเรียกเก็บสินค้าออก
บริการเรียกเก็บเงินตามตั๋วเรียกเก็บสินค้าออก
เก็บเงินคู่ค้าในต่างประเทศง่ายๆ แค่ให้กรุงไทยดูแล
L/C Advising (บริการแจ้งการเปิด/แก้ไข L/C)
L/C Advising (บริการแจ้งการเปิด/แก้ไข L/C)
Transfer L/C (บริการโอน L/C )
Transfer L/C (บริการโอน L/C )
L/C Confirmation (บริการยืนยันการชำระเงินตาม L/C)
L/C Confirmation (บริการยืนยันการชำระเงินตาม L/C)
บริการโอนสิทธิการชำระเงินตาม L/C
บริการโอนสิทธิการชำระเงินตาม L/C
บริการเรียกเก็บเงินตามตั๋วเรียกเก็บสินค้าออก
บริการเรียกเก็บเงินตามตั๋วเรียกเก็บสินค้าออก