บัตร

บัตรกรุงไทย ฟลีทการ์ด (Krungthai Fleet Card)
บัตรกรุงไทย ฟลีทการ์ด
(Krungthai Fleet Card)
เปลี่ยนเรื่องบริหารค่าน้ำมันให้เป็นเรื่องง่าย
บัตร M-PASS
บัตร M-PASS
ทุกเรื่องอีซี่ ในบัตรเดียว
บัตรเงินสดเติมน้ำมัน
บัตรเงินสดเติมน้ำมัน
สะดวก รวดเร็ว และลดความเสี่ยง โดยไม่ต้องสำรองเงินสดในการชำระค่าน้ำมัน/ก๊าซ
บัตรกรุงไทยโลจิสติกส์  (Krungthai Logistics Card)
บัตรกรุงไทยโลจิสติกส์ (Krungthai Logistics Card)
ชำระค่าภาระและค่าบริการให้กับกรมศุลกากร, การท่าเรือแห่งประเทศไทย, คลังสินค้า TG Cargo, BFS Cargo และหน่วยงานที่ร่วมโครงการผ่านเครื่อง Mobile EDC
บัตรกรมบังคับคดี (Legal Execution Card)
บัตรกรมบังคับคดี (Legal Execution Card)
ชำระค่าธรรมเนียมและค่าภาษีให้กับกรมบังคับคดี
CORPORATE CARD

บัตร Krungthai เพื่อองค์กรขนาดใหญ่ของคุณ

บัตรกรุงไทย ฟลีทการ์ด (Krungthai Fleet Card)

บัตรกรุงไทย ฟลีทการ์ด (Krungthai Fleet Card)

เปลี่ยนเรื่องบริหารค่าน้ำมันให้เป็นเรื่องง่าย
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ยกเว้นเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมรายปี
400 บาท
บัตร M-PASS

บัตร M-PASS

ทุกเรื่องอีซี่ ในบัตรเดียว
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
-
ค่าธรรมเนียมรายปี
-
บัตรเงินสดเติมน้ำมัน

บัตรเงินสดเติมน้ำมัน

สะดวก รวดเร็ว และลดความเสี่ยง โดยไม่ต้องสำรองเงินสดในการชำระค่าน้ำมัน/ก๊าซ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
15/50 บาท
ค่าธรรมเนียมรายปี
-
บัตรกรุงไทยโลจิสติกส์  (Krungthai Logistics Card)

บัตรกรุงไทยโลจิสติกส์ (Krungthai Logistics Card)

ชำระค่าภาระและค่าบริการให้กับกรมศุลกากร, การท่าเรือแห่งประเทศไทย, คลังสินค้า TG Cargo, BFS Cargo และหน่วยงานที่ร่วมโครงการผ่านเครื่อง Mobile EDC
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
100 บาท
ค่าธรรมเนียมรายปี
130 บาท
บัตรกรมบังคับคดี (Legal Execution Card)

บัตรกรมบังคับคดี (Legal Execution Card)

ชำระค่าธรรมเนียมและค่าภาษีให้กับกรมบังคับคดี
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
100 บาท
ค่าธรรมเนียมรายปี
130 บาท
บัตรขนส่ง จำกัด (Transport Corporate Card)

บัตรขนส่ง จำกัด (Transport Corporate Card)

ใช้ชำระค่าธรรมเนียมรายเที่ยวผ่านเครื่อง Mobile EDC ณ จุดบริการขนส่งจำกัด
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
35 บาท
ค่าธรรมเนียมรายปี
130 บาท
บัตรชำระภาษีกรมสรรพากร (Tax Smart Card)

บัตรชำระภาษีกรมสรรพากร (Tax Smart Card)

ชำระภาษีง่ายๆ ด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเครื่อง Mobile EDC
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
100 บาท
ค่าธรรมเนียมรายปี
130 บาท
บัตรชำระภาษีกรมสรรพสามิต (Excise Smart Card)

บัตรชำระภาษีกรมสรรพสามิต (Excise Smart Card)

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
100 บาท
ค่าธรรมเนียมรายปี
130 บาท