บริการโอนเงินและจ่ายเงิน
บริการโอนเงินเข้าบัญชีระหว่างธนาคารอัตโนมัติ Bulk Payment System (BPS)

บริการโอนเงินเข้าบัญชีระหว่างธนาคารอัตโนมัติ Bulk Payment System (BPS)

โอนเงินครั้งละหลายรายการง่ายนิดเดียว สะดวก มั่นใจ ปลอดภัย และประหยัด
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
สะดวกรวดเร็ว โอนง่ายผ่าน Internet
checkimg
มั่นใจ ปลายทางได้รับเงินแน่นอน
checkimg
ปลอดภัย ติดตามผลแบบ Real time
checkimg
ประหยัด ค่าใช้จ่าย ลดขั้นตอนการทำงาน

FEE RATES
ค่าธรรมเนียม ส่งข้อมูลการโอนให้ธนาคารล่วงหน้าก่อนวันโอน
จำนวนเงิน (บาท) ค่าธรรมเนียม (บาท)
น้อยกว่า 100,000.00 12
100,000.01 – 500,000.00
500,000.01 – 2,000,000.00
ค่าธรรมเนียม ส่งข้อมูลการโอนให้ธนาคารแล้วโอนในวันเดียวกัน
จำนวนเงิน (บาท) ค่าธรรมเนียม (บาท)
น้อยกว่า 100,000.00 20
100,000.01 – 500,000.00 75
500,000.01 – 2,000,000.00 200

รายละเอียดการให้บริการ
โอนเข้าบัญชีรายย่อยทีละหลายๆรายการ ด้วยการส่ง File ผ่าน Krungthai Biz Payment System เพื่อกำหนดการโอนไปยังบัญชีธนาคารกรุงไทย และบัญชีธนาคารอื่นๆที่เป็นสมาชิกในระบบ Krungthai Bulk Payment System โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบ 
● ส่งข้อมูลการโอนให้ธนาคารล่วงหน้าก่อนวันโอน (BPS Credit Next Day) 
● ส่งข้อมูลการโอนให้ธนาคารแล้วโอนในวันเดียวกัน (BPS Credit Same Day)

คำถามที่พบบ่อย