บริการโอนเงินและจ่ายเงิน
บริการยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย อิเล็กทรอนิกส์ (Krungthai e-Withholding Tax)

บริการยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย อิเล็กทรอนิกส์ (Krungthai e-Withholding Tax)

เรื่องภาษีจะไม่ยากอีกต่อไป....ให้กรุงไทยจัดการแทนคุณ
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
ชำระเงินง่าย เพียงปลายนิ้ว
checkimg
ประหยัดเวลา ไม่ต้องเดินทางไปกรมสรรพากร
checkimg
รับเอกสารพร้อม ผ่านระบบธนาคารกรุงไทย
FEE RATES
อัตราค่าธรรมเนียม
รูปแบบการจ่าย ค่าธรรมเนียม (บาท)
แบบจ่ายเป็นรายการ รายการละ 10 บาท
แบบเหมาจ่ายรายเดือน เดือนละ 1,000 บาท
แบบเหมาจ่ายรายปี ปีละ 10,000 บาท

รายละเอียดการให้บริการ
  • ช่วยองค์กรจัดเอกสารเรื่องภาษีอย่างครบวงจร ตั้งแต่หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย แบบแสดงภาษีแยก ภ.ง.ด. พร้อมใบแนบ รวมถึงรายงานข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่ายแบบรายวันเมื่อจ่ายค่าสินค้าและบริการผ่าน ธนาคารกรุงไทย
  • ในแต่ละเดือนสามารถส่งเอกสารและจ่ายภาษีให้กับทางสรรพากรโดยตรง พร้อมดาวน์โหลดหลักฐานการจ่ายภาษีได้
  • สามารถตรวจสอบข้อมูลการจ่ายภาษีแบบ Online Real Time ทาง Krungthai Corporate Online ได้ทุกเดือน
คำถามที่พบบ่อย