บริการโอนเงินและจ่ายเงิน
บริการโอนเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Krungthai E-Cheque)

บริการโอนเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Krungthai E-Cheque)

โอนเงินมั่นใจ ปลอดภัยด้วยรหัสลับ โอนเข้าบัญชีหรือรับเงินสดก็เลือกได้
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
ง่าย
แค่กรอกข้อมูลแล้วสั่งโอนตามช่องทางต่างๆ
checkimg
สะดวก
ไม่ต้องมาธนาคาร กำหนดการโอนล่วงหน้าได้ ตลอด 24 ชั่วโมง
checkimg
ปลอดภัย
ด้วยการใช้รหัสลับ
checkimg
มั่นใจ
ผู้โอน ผู้รับ สามารถตรวจสอบสถานะได้ตลอดเวลา

FEE RATES
อัตราค่าธรรมเนียม
บริการ และ อัตราค่าบริการ
ในเขต นอกเขต
โอนเงินระหว่างบัญชีกรุงไทย (Single Transaction)
ไม่คิดค่าธรรมเนียม Krungthai Corporate Online
0.08% ของจำนวนเงินโอน
ขั้นต่ำ 8 บาท สูงสุดไม่เกิน 800 บาท
โอนเงินระหว่างบัญชีกรุงไทย (Bulk Transaction)
รายการละ 10 บาท
โอนเงินไปยังบัญชีต่างธนาคาร
เป็นไปตามอัตราค่าธรรมเนียมบริการโอนเงินต่างธนาคารแต่ละช่องทาง โดยลูกค้าเป็นผู้ระบุช่องทางการโอนเงินไปต่างธนาคารด้วยตนเอง
การยกเลิกรายการโอนเงิน (Cancel)
Krungthai Corporate Online
รายการละ 5 บาท
โอนเงินไปยังผู้รับที่ไม่มีบัญชีธนาคาร

รายการละ 30 บาท

  • หากทำรายการด้วยการตัดบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนโอนเงินสูงสุดไม่เกินรายการละ 50,000 บาท (ลูกค้ามีบัญชีกับธนาคาร)
  • หากทำรายการผ่านช่องทางสาขาของธนาคาร จำนวนเงินโอนสูงสุดไม่เกินรายการละ 40,000 บาท และไม่เกินวันละ 100,000 บาท กำหนดการใช้บริการไม่เกินวันละ 5 ครั้ง
การรับข้อมูลทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (SMS)
รายการละ 3 บาท
ธนาคารจะส่ง SMS แจ้งข้อมูลทางการเงินให้ทั้งผู้โอนและผู้รับโอนต่อรายการ

รายละเอียดการให้บริการ

บริการโอนเงินสะดวกปลอดภัยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถกำหนดเวลาได้ล่วงหน้า ทั้งในรูปแบบโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร และแบบรับเงินสดผ่านสาขาหรือตู้ ATM ผู้โอนสามารถใช้บริการผ่าน Krungthai Corporate Online, Internet Banking และสาขา

คำถามที่พบบ่อย