บริการโอนเงินและชำระเงิน

กรุงไทย พร้อมเพย์นิติบุคคล
กรุงไทย พร้อมเพย์นิติบุคคล
เพิ่มความสะดวกให้หน่วยงาน โอน-รับโอนเงินเพียงใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล
บริการโอนเงินเข้าบัญชีระหว่างธนาคารอัตโนมัติ Bulk Payment System (BPS)
บริการโอนเงินเข้าบัญชีระหว่างธนาคารอัตโนมัติ Bulk Payment System (BPS)
โอนเงินครั้งละหลายรายการง่ายนิดเดียว สะดวก มั่นใจ ปลอดภัย และประหยัด
บริการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET)
บริการโอนเงินผ่านระบบ
บาทเนต (BAHTNET)
บริการโอนเงินเข้าบัญชีต่างธนาคาร มั่นใจในความปลอดภัยถึงมือผู้รับผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET)
บริการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยอัตโนมัติ (Krungthai Direct Credit/Payroll)
บริการโอนเงินเข้าบัญชีกรุงไทยอัตโนมัติ (Krungthai Direct Credit/Payroll)
โอนเงินให้ลูกค้าหรือจ่ายเงิินเดือนพนักงาน สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และปลอดภัยติดตามผลได้ทันที
บริการโอนเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Krungthai E-Cheque)
บริการโอนเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Krungthai E-Cheque)
โอนเงินมั่นใจ ปลอดภัยด้วยรหัสลับ โอนเข้าบัญชีหรือรับเงินสดก็เลือกได้
กรุงไทย พร้อมเพย์นิติบุคคล
กรุงไทย พร้อมเพย์นิติบุคคล
บริการโอนเงินเข้าบัญชีระหว่างธนาคารอัตโนมัติ Bulk Payment System (BPS)
บริการโอนเงินเข้าบัญชีระหว่างธนาคารอัตโนมัติ Bulk Payment System (BPS)
บริการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET)
บริการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET)
บริการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยอัตโนมัติ (Krungthai Direct Credit/Payroll)
บริการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยอัตโนมัติ (Krungthai Direct Credit/Payroll)
บริการโอนเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Krungthai E-Cheque)
บริการโอนเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Krungthai E-Cheque)
บริการยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย อิเล็กทรอนิกส์ (Krungthai e-Withholding Tax)
บริการยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย อิเล็กทรอนิกส์ (Krungthai e-Withholding Tax)
บริการจัดทำเช็คพร้อมเอกสารประกอบ (Krungthai Convenience Cheque)
บริการจัดทำเช็คพร้อมเอกสารประกอบ (Krungthai Convenience Cheque)
บริการจัดการทางการเงินสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ (KTB COOP)
บริการจัดการทางการเงินสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ (KTB COOP)
บริการโอนเงิน Single Payment PromptPay
บริการโอนเงิน Single Payment PromptPay