บริการเรียกเก็บเงิน
บริการหักบัญชีอัตโนมัติ (Krungthai Direct Debit)

บริการหักบัญชีอัตโนมัติ (Krungthai Direct Debit)

ลดเวลาและต้นทุนในการเก็บเงินจากลูกค้าง่ายๆ ด้วยบริการ Krungthai Direct Debit
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
ประหยัด ลดต้นทุนและเก็บเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
checkimg
สะดวก ในการเรียกเก็บได้ตลอด 24 ชั่วโมง
checkimg
ง่าย ทำรายการด้วยตัวเองผ่านอินเตอร์เน็ตหรือสาขาธนาคารก็ได้
INTERESTS
&PERIOD
อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาผ่อน
อัตราดอกเบี้ย
ในเขต
10 บาท
นอกเขต
20 บาท
ยอดเงินเกิน 30,000 บาทต่อรายการ คิดหมื่นละ 10 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อรายการ และหากค่าธรรมเนียมรวมทุกบัญชีไม่ถึง 1,000 บาท คิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 1,000 บาท
INTERESTS&PERIOD อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาผ่อน
รายละเอียดการให้บริการ
บริการหักบัญชีเงินฝากลูกค้าเพื่อชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้าและบริการ ค่าสาธารณูปโภค หรือ ค่าหักบัญชีให้กับธนาคาร สามารถทำรายการด้วยตัวเองได้ทางเวบไซต์ตลอด 24 ชั่วโมง หรือผ่านทางธนาคารตามข้อตกลงก็ได้
สอบถามรายละเอียด