บริการเรียกเก็บเงิน
Krungthai e-BPP

Krungthai e-BPP

เรียกดูรายการค้างจ่าย และจ่ายเงินได้อย่างมั่นใจตลอด 24 ชั่วโมง ด้วย Krungthai e-BPP
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
ไม่พลาดทุกยอดค้างชำระ
checkimg
สะดวก อนุมัติและจ่ายเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง
checkimg
ติดตามผล ฟรี! ผ่าน Email และ SMS
checkimg
ปลอดภัย เชื่อมระบบระหว่างคู่ค้าและธนาคาร
รายละเอียดในการใช้บริการ
เป็นระบบเพื่อเรียกดูยอดค้างจ่ายและสามารถจ่ายสินค้าผ่านธนาคารกรุงไทยได้
อัตราค่าธรรมเนียม
สามารถตกลงกับบริษัทผู้ให้บริการ
สมัครใช้บริการง่ายนิดเดียว
  • สมัครใช้บริการจากผู้ให้บริการ และธนาคาร
  • กรอกใบสมัครใช้บริการและหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการผ่านระบบงาน Corporate Group Payment (CGP) และเลือกบริการ Krungthai e-BPP
  • ระบุรหัสประจำตัวผู้จ่าย, ระบุหมายเลขบัญชี
  • ระบุเงื่อนไขการอนุมัติรายการ 
  • สามารถเลือกการแจ้งผลการทำรายการผ่านทาง Email / SMS ได้

คำถามที่พบบ่อย