บริการเรียกเก็บเงิน
Krungthai e-Customs บริการรับชำระค่าภาษีศุลกากรผ่านทางอินเตอร์เน็ต

Krungthai e-Customs บริการรับชำระค่าภาษีศุลกากรผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ชำระภาษีผ่านศุลกากรแบบ Online ง่ายๆ ผ่านทาง Krungthai e-Custom ตลอด 24 ชั่วโมง
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
สะดวก จ่ายเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง
checkimg
เลือกรูปแบบการทำรายการด้วยตัวเอง
checkimg
ติดตามผลไม่ให้พลาดผ่าน Email และ SMS
checkimg
ปลอดภัยในระดับสากล
Fee Rates

ประเภทค่าบริการ
ค่าธรรมเนียม (บาท)
บริการ Krungthai e-Customs  
(รับชำระค่าภาษีกรมศุลกากร)
25 บาท/รายการ

รายละเอียดในการให้บริการ
  • ลูกค้าสามารถติดต่อธนาคารได้ด้วยการผูกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (Tax ID) และเลขบัญชีเงินฝากธนาคารทั้งออมทรัพย์และกระแสรายวันเพื่อใช้เป็นรหัสอ้างอิงในการชำระภาษี ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
  • สามารถใช้บริการผ่าน Krungthai Corporate Online ตลอด 24 ชั่วโมง ได้ทั้งในรูปแบบหักบัญชีอัตโนมัติและแบบยืนยันข้อมูลก่อนอนุมัติรายการ
  • หลังจากทำรายการแล้วธนาคารจะส่ง Email และ/หรือ SMS มายืนยัน
สมัครใช้บริการง่ายนิดเดียว
  • นำเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรไปสมัครกับทางกรมศุลกากร
  • เตรียมเอกสารเพื่อการสมัครกับทางธนาคาร ตามที่ธนาคารกำหนดพร้อมเลือก รูปแบบการอนุมัติรายการและการแจ้งผลผ่าน Email และ/หรือ SMS
คำถามที่พบบ่อย