บริการเรียกเก็บเงิน
บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการ (Krungthai Bill Payment)

บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการ
(Krungthai Bill Payment)

จ่ายเงินง่ายในทุกช่องทางตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมรายงานสรุปให้แบบวันต่อวัน
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
หลากหลายช่องทางในการจ่ายเงิน
checkimg
รวดเร็ว ตลอด 24 ชั่วโมง
checkimg
เช็คข้อมูลง่าย ไม่พลาดในทุกรายการ

FEE RATES
อัตราค่าธรรมเนียม
ในเขต นอกเขต
สาขาของกรุงไทย
25 บาท
(จำกัดวงเงิน 50,000 บาท ส่วนเกินคิด 0.1% สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท)
ตู้ ATM
10 บาท 20 บาท
(จำกัดวงเงิน 50,000 บาท ส่วนเกินคิด 0.1% สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท)
Call Center
10 บาท
Internet Banking
  • 10 บาท สำหรับรายการลงทะเบียนนักศึกษา (Student Payment)
  • 15 บาท สำหรับรายการชำระเงิน (Payment)
  • 30 บาท สำหรับรายการชำระภาษีสรรพากร*

รายละเอียดในการให้บริการ
จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ผ่านทางช่องทางของธนาคาร โดยธนาคารจะรวบรวมเงินเข้าบัญชีปลายทางและสรุปรายง่ายผ่าน 4 ช่องทางแบบวันต่อวัน ได้แก่
  • Email
  • การรับไฟล์ผ่าน Server ของลูกค้า
  • สาขาต่างๆของธนาคาร
  • Krungthai Corporate Online