บริการเรียกเก็บเงิน

บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการ (Krungthai Bill Payment)
บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการ
(Krungthai Bill Payment)
จ่ายเงินง่ายในทุกช่องทางตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมรายงานสรุปให้แบบวันต่อวัน
บริการหักบัญชีอัตโนมัติ (Krungthai Direct Debit)
บริการหักบัญชีอัตโนมัติ (Krungthai Direct Debit)
ลดเวลาและต้นทุนในการเก็บเงินจากลูกค้าง่ายๆ ด้วยบริการ Krungthai Direct Debit
บริการรับชำระค่าสินค้า และบริการผ่านระบบออนไลน์ (Krungthai Payment Direct Link)
บริการรับชำระค่าสินค้า และบริการผ่านระบบออนไลน์ (Krungthai Payment Direct Link)
ชำระเงินง่าย หลากหลายช่องทาง ตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มความสะดวกให้ธุรกิจของคุณ
บริการช่องทางชำระเงินบนหน้าเว็บไซต์ (Krungthai Page 2 Page)
บริการช่องทางชำระเงินบนหน้าเว็บไซต์ (Krungthai Page 2 Page)
เพิ่มความสะดวกสบายให้ลูกค้าของคุณสามารถชำระเงินง่าย ทำรายการออนไลน์ผ่านช่องทางธนาคารกรุงไทย
บริการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีที่มีการคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม (Tax Invoice)
บริการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีที่มีการคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม (Tax Invoice)
รับชำระเงินง่ายผ่านธนาคาร พร้อมออกเอกสารสำคัญทั้งใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีแทนบริษัท
บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการ (Krungthai Bill Payment)
บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการ (Krungthai Bill Payment)
บริการหักบัญชีอัตโนมัติ (Krungthai Direct Debit)
บริการหักบัญชีอัตโนมัติ (Krungthai Direct Debit)
บริการรับชำระค่าสินค้า และบริการผ่านระบบออนไลน์ (Krungthai Payment Direct Link)
บริการรับชำระค่าสินค้า และบริการผ่านระบบออนไลน์ (Krungthai Payment Direct Link)
บริการช่องทางชำระเงินบนหน้าเว็บไซต์ (Krungthai Page 2 Page)
บริการช่องทางชำระเงินบนหน้าเว็บไซต์ (Krungthai Page 2 Page)
บริการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีที่มีการคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม (Tax Invoice)
บริการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีที่มีการคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม (Tax Invoice)
บริการค้ำประกันภาษีอากรขาเข้า (Krungthai E-Guarantee)
บริการค้ำประกันภาษีอากรขาเข้า (Krungthai E-Guarantee)
บริการรับฝากเช็ค (Krungthai Cheque Collection)
บริการรับฝากเช็ค (Krungthai Cheque Collection)
Krungthai e-BPP
Krungthai e-BPP
Krungthai e-Logistics บริการรับชำระค่าบริการเกี่ยวกับธุรกิจนำเข้า-ส่งออกสินค้า
Krungthai e-Logistics บริการรับชำระค่าบริการเกี่ยวกับธุรกิจนำเข้า-ส่งออกสินค้า