Krungthai Travel Card

Krungthai Travel Card

Krungthai Travel Card

บัตรแรก บัตรเดียว ที่สุดสำหรับนักเดินทาง
จุดเด่นผลิตภัณฑ์ Krungthai Travel Card
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
คุ้มค่า ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างประเทศที่ดีที่สุด
รองรับการแลกเปลี่ยน 10 สกุลเงินได้แก่ USD, GBP, EUR, HKD, JPY, AUD, SGD, NZD, CAD และ CHF
checkimg
ปลอดภัย
ลดความเสี่ยงการถือเงินสดระหว่างเดินทาง
checkimg
สะดวก
แลกเงินและจัดการบัตรง่ายๆ ตลอด 24 ชม. ผ่านแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT

KRUNGTHAI TRAVEL CARD
EXCHANGE RATES
KRUNGTHAI TRAVEL CARD EXCHANGE RATES
อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา กรุณาตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนบนแอปพลิเคชัน
Krungthai NEXT ทุกครั้งก่อนทำรายการ และเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
FEE RATES
อัตราค่าธรรมเนียมการออกบัตร
ค่าธรรมเนียมปกติ โปรโมชั่นส่วนลดค่าธรรมเนียม
(วันที่ 12 มี.ค. - 30 เม.ย. 2562)
ออกบัตรครั้งแรก แบบบัตรด่วน - บัตรพิมพ์ชื่อ
200 บาท -
ออกบัตรทดแทนบัตรด่วน
200 บาท ยกเว้นค่าธรรมเนียม
*กรุณานำบัตรเก่ามาแสดง
ออกบัตรทดแทนบัตรแบบพิมพ์ชื่อ
200 บาท ยกเว้นค่าธรรมเนียม
ออกบัตรทดแทน กรณีอื่น เช่น สูญหาย
200 บาท -
ค่าธรรมเนียมรายปี
- ไม่มี

วงเงินการใช้บัตรและค่าธรรมเนียม
วงเงินการใช้งานบัตร
ถอนเงินสดที่ตู้ ATM ต่างประเทศ
50,000 บาท/วัน
ถอนเงินสดสกุลต่างประเทศที่สาขานานาเหนือ/จุดให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ Airport Link สุวรรณภูมิ
25,000 บาท/รายการ
จำกัดไม่เกิน 2 รายการ/วัน
ใช้จ่ายที่เครื่อง EDC/Online
500,000 บาท/วัน
อายุบัตร
2 ปี
นับจากเดือนที่ผลิตบัตร
ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ
การถอนเงินสดที่ตู้ ATM ในต่างประเทศ

โปรโมชั่น ! ยกเว้นค่าธรรมเนียม วันนี้ - 30 เมษายน 2562

*หมายเหตุ
• รองรับการถอนเงินที่ตู้ ATM ที่มีสัญลักษณ์  และ
อาจมีค่าบริการที่ผู้ให้บริการปลายทางเรียกเก็บ (ต่อรายการ) โดยขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้ให้บริการปลายทางควรมีการแลกเงินไว้ให้เพียงพอ
• การถอนเงินที่ตู้ ATM ให้เลือกประเภทบัญชีกระแสรายวัน (Current หรือ Checking Account)

ถอนเงินสดสกุลต่างประเทศที่สาขานานาเหนือ/จุดให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ Airport Link สุวรรณภูมิ
4 AUD / รายการ
4 CAD / รายการ
3 CHF / รายการ
2.5 EUR / รายการ
2.5 GBP / รายการ
25 HKD / รายการ
350 JPY / รายการ
4.5 NZD / รายการ
4 SGD / รายการ
3 USD / รายการ

วงเงินต่อเดือนที่ไม่คิดค่าธรรมเนียมการทำรายการ: 25,000 บาท
สอบถามยอดเงินคงเหลือในบัญชีที่เครื่อง ATM ในต่างประเทศ
ไม่เปิดให้บริการ
*ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือผ่าน Krungthai NEXT
ใช้จ่ายที่เครื่อง EDC
ไม่มีค่าธรรมเนียม
การแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างประเทศ ผ่าน Krungthai NEXT
ไม่มีค่าธรรมเนียม
KRUNGTHAI TRAVEL CARD
การใช้งาน

คำถามที่พบบ่อย
 • บัตร Krungthai Travel Card คืออะไร
  • บัตรเดียวที่สามารถ

   • แลกเงินตราต่างประเทศเก็บไว้ตามสกุลเงินที่รองรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุด
   • ถอนเงินสดด้วยสกุลเงินที่แลกเก็บไว้ได้ทั่วโลก (ในประเทศที่รองรับสกุลเงินนั้นๆ)
   • สามารถใช้จ่ายที่ร้านค้าภายใต้มาตรฐาน VISA ด้วยสกุลเงินที่รองรับได้ทั่วโลก
   • สามารถใช้ซื้อสินค้า online บนเว็บไซด์ต่างประเทศ และชำระด้วยสกุลเงินที่รองรับ (ไม่สามารถใช้งานผ่าน websites ที่กำหนดให้ชำระเป็นเงินบาท)

 • บัตร Krungthai Travel Card เหมาะกับใคร
  • ลูกค้าที่จะเดินทางไปต่างประเทศ และต้องการแลกเงินตราต่างประเทศ
   นักเรียน นักศึกษาที่กำลังจะเดินทางไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ

 • บัตรสามารถใช้งานอะไรได้บ้าง ในต่างประเทศ
  • ลูกค้าสามารถใช้งานได้ 3 วิธี

   1. ใช้ถอนเงินที่ตู้ ATM ได้ภายใต้ สกุลเงินที่รองรับและแลกเก็บไว้
   2. ใช้รูดหรือใช้จ่าย เพื่อซื้อสินค้าและบริการ ภายใต้สกุลเงินที่รองรับและแลกเก็บไว้ ณ ร้านค้ารับบัตร
   3. ใช้ซื้อสินค้า online บนเว็บไซด์ต่างประเทศ และชำระด้วยสกุลเงินที่รองรับ (ไม่สามารถใช้งานผ่าน websites ที่กำหนดให้ชำระเป็นเงินบาท)

 • ข้อดีของการใช้บัตร Krungthai Travel Card คืออะไร
   1. สามารถแลกเงินเก็บไว้ในอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุด ตามสกุลเงินที่เปิดให้บริการ
   2. สามารถถอนหรือใช้จ่ายผ่านบัตรได้ภายใต้สกุลเงินที่รองรับเท่านั้น
   3. ลดความเสี่ยงในการถือเงินสดระหว่างเดินทาง
   4. สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ โดยหากถอนหรือใช้จ่ายเกินกว่าจำนวนเงินที่แลกไว้ รายการจะถูกปฏิเสธ และหากต้องการเพิ่ม สามารถแลกเพิ่มได้ตลอดเวลา
   5. สามารถเปิด-ปิดการใช้งานบัตรได้ด้วยตัวเองตลอดเวลา
   6. ชัดเจน โปร่งใส ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่แลกไว้ ไม่มีชาร์จเพิ่ม (กรณีเป็นสกุลเงินที่ธนาคารรองรับ)

 • การสมัครใช้งานบัตรทำอย่างไร
  • กรณีเป็นลูกค้าใหม่ ไม่มีบัญชีออมทรัพย์/กระแสรายวัน กับธนาคาร
   1. เปิดบัญชีออมทรัพย์/กระแสรายวัน และสมัครบัตร Krungthai Travel Card และสมัคร Krungthai NEXT และทำการเปิดใช้งาน
   กรณีเป็นลูกค้าปัจจุบันที่มีบัญชีออมทรัพย์/กระแสรายวัน กับธนาคารแล้ว
   1. สมัครบัตร Krungthai Travel Card ที่สาขา และสมัคร Krungthai NEXT application และทำการเปิดใช้งาน

Krungthai Travel Card ที่สุดของบัตรสำหรับนักเดินทาง | ธนาคารกรุงไทย Krungthai Travel Card บัตรแรก บัตรเดียว ที่สุดสำหรับนักเดินทาง คุ้มค่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยน 10 สกุลเงิน ปลอดภัย แลกเงินสะดวก ตลอด 24 ชม. ผ่านแอปพลิเคชั่น กรุงไทย Travel Card, Krungthai Travel Card, แลกเงินต่างประเทศ, อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ, ช้อปปิ้งออนไลน์ https://www.ktb.co.th/Download/generalcontent/MediaFile_678travel_card_listing.jpg