Krungthai Travel Card

Krungthai Travel Card

Krungthai Travel Card

บัตรแรก บัตรเดียว ที่สุดสำหรับนักเดินทาง
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์ Krungthai Travel Card
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
คุ้มค่า ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างประเทศที่ดีที่สุด
 • บัตรประเภท Krungthai Travel VISA Prepaid Card
  รองรับการแลกเปลี่ยน 10 สกุลเงินได้แก่ USD, GBP, EUR, HKD, JPY, AUD, SGD, NZD, CAD และ CHF
 • บัตรประเภท Krungthai Travel UnionPay Debit Card
  รองรับการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน CNY
checkimg
ปลอดภัย
ลดความเสี่ยงการถือเงินสดระหว่างเดินทาง
checkimg
สะดวก
แลกเงินและจัดการบัตรง่ายๆ ตลอด 24 ชม. ผ่านแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT

KRUNGTHAI TRAVEL CARD
EXCHANGE RATES
KRUNGTHAI TRAVEL CARD EXCHANGE RATES
อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา กรุณาตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนบนแอปพลิเคชัน
Krungthai NEXT ทุกครั้งก่อนทำรายการ และเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
FEE RATES
อัตราค่าธรรมเนียมบัตร
*โปรโมชั่น ! ยกเว้นค่าธรรมเนียมออกบัตรและค่าธรรมเนียมรายปีในปีแรก สำหรับ Krungthai Travel UnionPay Debit Card
วันนี้ – 30 เมษายน 2562
ค่าธรรมเนียม
Krungthai Travel VISA Prepaid Card Krungthai Travel UnionPay Debit Card
ค่าธรรมเนียมออกบัตรด่วน
200 บาท 150 บาท*
ค่าธรรมเนียมออกบัตรพิมพ์ชื่อ
200 บาท 150 บาท*
ค่าธรรมเนียมออกบัตรทดแทนบัตรด่วน
ยกเว้นค่าธรรมเนียม
วันนี้ - 31 มี.ค. 2562

*กรุณานำบัตรเก่ามาแสดง
150 บาท*
ค่าธรรมเนียมออกบัตรทดแทน กรณีอื่น เช่น สูญหาย
200 บาท 150 บาท*
ค่าธรรมเนียมรายปี
ไม่มี 350 บาท*

รายการ
Krungthai Travel VISA Prepaid Card Krungthai Travel UnionPay Debit Card
วงเงินการใช้งานบัตร
ถอนเงินสดที่ตู้ ATM ต่างประเทศ
50,000 บาท/วัน 200,000 บาท/วัน
ใช้จ่ายที่เครื่อง EDC / Online
500,000 บาท/วัน 1,500,000 บาท/วัน
อายุบัตร
2 ปี
นับจากเดือนที่ผลิตบัตร
5 ปี
นับจากเดือนที่ผลิตบัตร
ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ
การถอนเงินสดที่เครื่อง ATM ในต่างประเทศ
โปรโมชั่น ! ยกเว้นค่าธรรมเนียม
วันนี้ - 30 เมษายน 2562
4 AUD / รายการ
4 CAD / รายการ
3 CHF / รายการ
2.5 EUR / รายการ
2.5 GBP / รายการ
25 HKD / รายการ
350 JPY / รายการ
4.5 NZD / รายการ
4 SGD / รายการ
3 USD / รายการ

*หมายเหตุ
• รองรับการถอนเงินที่ตู้ ATM ที่มีสัญลักษณ์  และ
20 CNY / รายการ
*หมายเหตุ
• รองรับการถอนเงินที่ตู้ ATM ที่มีสัญลักษณ์  
• อาจมีค่าบริการที่ผู้ให้บริการปลายทางเรียกเก็บ (ต่อรายการ) โดยขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้ให้บริการปลายทาง ควรมีการแลกเงินไว้ให้เพียงพอ
• การถอนเงินที่ตู้ ATM ให้เลือกประเภทบัญชีกระแสรายวัน (Current หรือ Checking Account)
สอบถามยอดเงินคงเหลือในบัญชีที่เครื่อง ATM ในต่างประเทศ
ไม่เปิดให้บริการ
*ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือผ่าน Krungthai NEXT
ใช้จ่ายที่เครื่อง EDC
ไม่มีค่าธรรมเนียม
การแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างประเทศ ผ่าน Krungthai NEXT
ไม่มีค่าธรรมเนียม
KRUNGTHAI TRAVEL CARD
การใช้งาน

ADD LINE FRIENDS
ช่องทางการติดต่อ

ADD LINE ID: @krungthaitravel
หรือ เพิ่มเพื่อนได้ง่ายๆ เพียง คลิก!

สอบถามรายละเอียด ติดต่อ Krungthai Call Center 02-111-1117 หรือโทรฟรีจากต่างประเทศ +800-1111-1117
วิธีการใช้บริการโทรฟรีจากต่างประเทศ เช่น หากโทรจากประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) ลูกค้าสามารถกดหมายเลข 011 800 1111 1117   คลิกดูวิธีการโทรและรายชื่อประเทศที่โทรฟรี
คำถามที่พบบ่อย
 • บัตร Krungthai Travel Card คืออะไร
  • บัตรเดียวที่สามารถ

   • แลกเงินตราต่างประเทศเก็บไว้ตามสกุลเงินที่รองรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุด
   • ถอนเงินสดด้วยสกุลเงินที่แลกเก็บไว้ได้ทั่วโลก (ในประเทศที่รองรับสกุลเงินนั้นๆ)
   • สามารถใช้จ่ายที่ร้านค้าภายใต้มาตรฐาน VISA, UnionPay (ตามแต่ละประเภทบัตร) ด้วยสกุลเงินที่รองรับได้ทั่วโลก
   • สามารถใช้ซื้อสินค้า online บนเว็บไซด์ต่างประเทศ และชำระด้วยสกุลเงินที่รองรับ (ไม่สามารถใช้งานผ่าน websites ที่กำหนดให้ชำระเป็นเงินบาท)

 • บัตร Krungthai Travel Card เหมาะกับใคร
  • ลูกค้าที่จะเดินทางไปต่างประเทศ และต้องการแลกเงินตราต่างประเทศ
   นักเรียน นักศึกษาที่กำลังจะเดินทางไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ

 • บัตรสามารถใช้งานอะไรได้บ้าง ในต่างประเทศ
  • ลูกค้าสามารถใช้งานได้ 3 วิธี

   1. ใช้ถอนเงินที่ตู้ ATM ได้ภายใต้ สกุลเงินที่รองรับและแลกเก็บไว้
   2. ใช้รูดหรือใช้จ่าย เพื่อซื้อสินค้าและบริการ ภายใต้สกุลเงินที่รองรับและแลกเก็บไว้ ณ ร้านค้ารับบัตร
   3. ใช้ซื้อสินค้า online บนเว็บไซด์ต่างประเทศ และชำระด้วยสกุลเงินที่รองรับ (ไม่สามารถใช้งานผ่าน websites ที่กำหนดให้ชำระเป็นเงินบาท)

 • ข้อดีของการใช้บัตร Krungthai Travel Card คืออะไร
   1. สามารถแลกเงินเก็บไว้ในอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุด ตามสกุลเงินที่เปิดให้บริการ
   2. สามารถถอนหรือใช้จ่ายผ่านบัตรได้ภายใต้สกุลเงินที่รองรับเท่านั้น
   3. ลดความเสี่ยงในการถือเงินสดระหว่างเดินทาง
   4. สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ โดยหากถอนหรือใช้จ่ายเกินกว่าจำนวนเงินที่แลกไว้ รายการจะถูกปฏิเสธ และหากต้องการเพิ่ม สามารถแลกเพิ่มได้ตลอดเวลา
   5. สามารถเปิด-ปิดการใช้งานบัตรได้ด้วยตัวเองตลอดเวลา
   6. ชัดเจน โปร่งใส ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่แลกไว้ ไม่มีชาร์จเพิ่ม (กรณีเป็นสกุลเงินที่ธนาคารรองรับ)

 • การสมัครใช้งานบัตรทำอย่างไร
  • กรณีเป็นลูกค้าใหม่ ไม่มีบัญชีออมทรัพย์/กระแสรายวัน กับธนาคาร
   1. เปิดบัญชีออมทรัพย์/กระแสรายวัน และสมัครบัตร Krungthai Travel Card และสมัคร Krungthai NEXT และทำการเปิดใช้งาน
   กรณีเป็นลูกค้าปัจจุบันที่มีบัญชีออมทรัพย์/กระแสรายวัน กับธนาคารแล้ว
   1. สมัครบัตร Krungthai Travel Card ที่สาขา และสมัคร Krungthai netbank application และทำการเปิดใช้งาน

 • เงื่อนไขและเอกสารในการสมัครบัตร มีอะไรบ้าง
   1. ต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย
   2. อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
   3. บัตรประจำตัวประชาชน
   4. มีบัญชีออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน
   5. เปิดใช้บริการ Krungthai NEXT

 • ค่าธรรมเนียม, อายุบัตร และวงเงิน
  • *โปรโมชั่น ! ยกเว้นค่าธรรมเนียมออกบัตรและค่าธรรมเนียมรายปีในปีแรก สำหรับ Krungthai Travel UnionPay Debit Card
   วันนี้ - 30 เมษายน 2562


   ค่าธรรมเนียม
   Krungthai Travel VISA Prepaid Card Krungthai Travel UnionPay Debit Card
   ค่าธรรมเนียมออกบัตรด่วน
   200 บาท -
   ค่าธรรมเนียมออกบัตรพิมพ์ชื่อ
   200 บาท 150 บาท*
   ค่าธรรมเนียมออกบัตรทดแทนบัตรด่วน
   ยกเว้นค่าธรรมเนียม
   วันนี้ - 31 มี.ค. 2562

   *กรุณานำบัตรเก่ามาแสดง
   -
   ค่าธรรมเนียมออกบัตรทดแทน กรณีอื่น เช่น สูญหาย
   200 บาท 150 บาท*
   ค่าธรรมเนียมรายปี
   ไม่มี 350 บาท*

   รายการ
   Krungthai Travel VISA Prepaid Card Krungthai Travel UnionPay Debit Card
   วงเงินการใช้งานบัตร
   ถอนเงินสดที่ตู้ ATM ต่างประเทศ
   50,000 บาท/วัน 200,000 บาท/วัน
   ใช้จ่ายที่เครื่อง EDC / Online
   500,000 บาท/วัน 1,500,000 บาท/วัน
   อายุบัตร
   2 ปี
   นับจากเดือนที่ผลิตบัตร
   5 ปี
   นับจากเดือนที่ผลิตบัตร
   ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ
   การถอนเงินสดที่เครื่อง ATM ในต่างประเทศ
   โปรโมชั่น ! ยกเว้นค่าธรรมเนียม
   วันนี้ - 30 เมษายน 2562
   4 AUD / รายการ
   4 CAD / รายการ
   3 CHF / รายการ
   2.5 EUR / รายการ
   2.5 GBP / รายการ
   25 HKD / รายการ
   350 JPY / รายการ
   4.5 NZD / รายการ
   4 SGD / รายการ
   3 USD / รายการ

   *หมายเหตุ
   • รองรับการถอนเงินที่ตู้ ATM ที่มีสัญลักษณ์  และ
   20 CNY / รายการ
   *หมายเหตุ
   • รองรับการถอนเงินที่ตู้ ATM ที่มีสัญลักษณ์  
   • อาจมีค่าบริการที่ผู้ให้บริการปลายทางเรียกเก็บ (ต่อรายการ) โดยขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้ให้บริการปลายทาง ควรมีการแลกเงินไว้ให้เพียงพอ
   • การถอนเงินที่ตู้ ATM ให้เลือกประเภทบัญชีกระแสรายวัน (Current หรือ Checking Account)
   สอบถามยอดเงินคงเหลือในบัญชีที่เครื่อง ATM ในต่างประเทศ
   ไม่เปิดให้บริการ
   *ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือผ่าน Krungthai NEXT
   ใช้จ่ายที่เครื่อง EDC
   ไม่มีค่าธรรมเนียม
   การแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างประเทศ ผ่าน Krungthai NEXT
   ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • อัตราดอกเบี้ยของเงินที่สกุลต่างๆที่แลกเก็บไว้จะได้รับดอกเบี้ยหรือไม่
  • ไม่ได้ รับดอกเบี้ย

 • สามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนได้อย่างไร
  • ลูกค้าสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนได้ผ่านแอปพลิเคชันเท่านั้น

 • การใช้งานผ่านบัตร Krungthai Travel Card สามารถใช้งานในประเทศไทยได้หรือไม่
  • ไม่สามารถใช้รูดซื้อสินค้า และถอนเงินสดในประเทศไทยได้

 • การถอนเงินผ่านตู้ ATM ต่างประเทศทำได้หรือไม่
  • ทำได้ โดยจะต้องถอนเงินภายใต้สกุลเงินที่รองรับและแลกเก็บไว้เท่านั้น

 • การถอนเงินผ่านตู้ ATM ที่ต่างประเทศทำอย่างไร
  • เลือกถอนเงินจากบัญชีกระแสรายวัน และถอนเงินได้ที่ตู้ ATM ที่รองรับได้ตามสกุลเงินที่กำหนด ภายใต้มาตรฐานบัตร VISA / UnionPay ขึ้นอยู่กับประเภทบัตร ได้ทั่วโลก โดยถอนจากบัตร Krungthai Travel Card ที่ได้แลกเงินเก็บไว้

 • การถอนเงินที่ตู้ ATM ที่ต่างประเทศจะต้องกดรหัส PIN อย่างไร
   • กรณีบัตร Krugnthai Travel VISA Prepaid Card รองรับทั้ง PIN 4 หลัก และ 6 หลัก กรณีทำรายการด้วย PIN 4 หลัก กด 4 หลักแรก เพื่อทำรายการ
   • กรณีบัตร Krugnthai Travel UnionPay Debit Card บัตรรองรับการใช้งาน PIN 6 หลักเท่านั้น

 • การรูดซื้อสินค้าที่ร้านค้า แล้วร้านค้าให้ใส่ PIN ลูกค้าจะต้องใส่ PIN จากไหน
  • สามารถใส่ PIN เช่นเดียวกับที่ถอนเงินที่ตู้ ATM

 • การรูดซื้อสินค้า สามารถรูดซื้อได้ที่ไหนบ้าง
  • สามารถรูดเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ ได้ทุกที่ที่รองรับสกุลเงินตามที่กำหนด ภายใต้มาตรฐานบัตร VISA / UnionPay ขึ้นอยู่กับประเภทบัตร ได้ทั่วโลก (หากนอกเหนือจากสกุลเงินที่กำหนดจะไม่สามารถทำรายการได้)

 • การซื้อสินค้า online สามารถทำได้หรือไม่
  • สามารถใช้ซื้อสินค้า online บน website ต่างประเทศและชำระด้วยสกุลเงินที่มีในบัตร (ไม่สามารถใช้งานผ่าน websites ที่กำหนดให้ชำระเป็นเงินบาท)

 • กรณีซื้อสินค้าผ่านเว็บไซด์ eBay จะต้องทำอย่างไร
  • เลือกชำระด้วยบัตร จากนั้น เลือก “More exchange rate options” และเลือก “ชำระเป็นสกุลเงินของผู้ขาย”

 • สามารถสมัคร verified by VISA ได้ที่ไหน
  • สามารถสมัครได้ผ่าน Krungthai NEXT, Krungthai Call Center 02-111-1117 หรือโทรฟรีจากต่างประเทศ +800-1111-111 หรือ ที่ตู้กรุงไทย ATM (เฉพาะบัตรประเภท Krungthai Travel VISA Prepaid)
   วิธีการใช้บริการโทรฟรีจากต่างประเทศ เช่น หากโทรจากประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) ลูกค้าสามารถกดหมายเลข 011 800 1111 1117 คลิกดูวิธีการโทรและรายชื่อประเทศที่โทรฟรี

 • วิธีการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัตร
  • สามารถตรวจสอบการทำรายการต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT

 • กรณีต้องการแลกเงินสกุลต่างประเทศ คืนเป็นเงินบาท ทำอย่างไร
  • สามารถขายเงินที่แลกไว้คืนเป็นเงินบาทผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT และเงินจะโอนเข้าบัญชีที่ลูกค้าเลือกในแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT

 • วิธีการตรวจสอบการทำรายการ
  • สามารถตรวจสอบการทำรายการต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT

 • หากต้องการยกเลิกการทำรายการ
 • หากต้องการยกเลิกบัตรและมีเงินคงเหลือใบบัตร
   • ลูกค้าจะต้องทำการขายเงินสกุลต่างๆที่แลกไว้ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เข้าบัญชืที่ลูกค้าเลือกในแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT
   • ติดต่อสาขาเพื่อทำการยกเลิกบัตร
 • หากบัตรหมดอายุและมีเงินคงเหลือในบัตร
  • ลูกค้าทำการขายเงินที่แลกไว้คืนเป็นเงินบาทผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT (อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ทำรายการ)

 • หากพบปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานบัตร หรือสอบถามข้อมูล
  • กรุณาติดต่อ Krungthai Call Center 02-111-1117 หรือโทรฟรีจากต่างประเทศ +800-1111-1117
   วิธีการใช้บริการโทรฟรีจากต่างประเทศ เช่น หากโทรจากประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) ลูกค้าสามารถกดหมายเลข 011 800 1111 1117 คลิกดูวิธีการโทรและรายชื่อประเทศที่โทรฟรี  คลิกดูรายชื่อประเทศที่โทรฟรี

Krungthai Travel Card ที่สุดของบัตรสำหรับนักเดินทาง | ธนาคารกรุงไทย Krungthai Travel Card บัตรแรก บัตรเดียว ที่สุดสำหรับนักเดินทาง คุ้มค่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยน 10 สกุลเงิน ปลอดภัย แลกเงินสะดวก ตลอด 24 ชม. ผ่านแอปพลิเคชั่น กรุงไทย Travel Card, Krungthai Travel Card, แลกเงินต่างประเทศ, อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ, ช้อปปิ้งออนไลน์ https://www.ktb.co.th/Download/generalcontent/MediaFile_591travel_card_listing.jpg