กรุงไทย SME เคียงข้างธุรกิจคุณ


สินเชื่อดอกเบี้ยเริ่มต้น 4% ฟรี ค่าธรรมเนียม บสย. ค้ำประกัน 4 ปีแรก
สินเชื่อรักกันยาวๆ

สินเชื่อรักกันยาวๆ

วงเงินสูงสุด
100 ล้านบาท
ผ่อนนานสูงสุด
10 ปี ปลอดต้น 12 เดือน
สินเชื่อจ่ายดีทวีคูณ

สินเชื่อจ่ายดีทวีคูณ

วงเงินสูงสุด
3 เท่า
ผ่อนนานสูงสุด
10 ปี
สินเชื่อร้านธงฟ้าประชารัฐ

สินเชื่อร้านธงฟ้าประชารัฐ

วงเงินสูงสุด
20 ล้านบาท
ผ่อนนานสูงสุด
7 ปี
สินเชื่อธุรกิจ EEC 4.0 และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

สินเชื่อธุรกิจ EEC 4.0 และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

วงเงินสูงสุด
20 ล้านบาท
ผ่อนนานสูงสุด
7 ปี
สินเชื่อธุรกิจเกษตรแปรรูป

สินเชื่อธุรกิจเกษตรแปรรูป

วงเงินสูงสุด
1.5 เท่า
ผ่อนนานสูงสุด
10 ปี
สินเชื่อธุรกิจ 10 S-Curve

สินเชื่อธุรกิจ 10 S-Curve

วงเงินสูงสุด
3 เท่า
ผ่อนนานสูงสุด
10 ปี
สินเชื่อ Robotics and Automation

สินเชื่อ Robotics and Automation

วงเงินสูงสุด
80% ของเงินลงทุน
ผ่อนนานสูงสุด
7 ปี
สินเชื่อธุรกิจท่องเที่ยว

สินเชื่อธุรกิจท่องเที่ยว และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

วงเงินสูงสุด
3 เท่า
ผ่อนนานสูงสุด
12 ปี
สินเชื่อเพื่อชำระภาษีกรมสรรพากร

สินเชื่อเพื่อชำระภาษีกรมสรรพากร

วงเงินสูงสุด
15 ล้านบาท
ผ่อนนานสูงสุด
7 ปี
สินเชื่อบัญชีเดียว

สินเชื่อบัญชีเดียว

วงเงินสูงสุด
3 เท่า
ผ่อนนานสูงสุด
7 ปี

สินเชื่อเงื่อนไขพิเศษ ฟรี ค่าธรรมเนียม บสย. ค้ำประกัน 4 ปีแรก
สินเชื่อคู่ค้าภาครัฐ

สินเชื่อคู่ค้าภาครัฐ

หนังสือค้ำประกัน
1 วันรับได้

CONTACT US
สนใจผลิตภัณฑ์ หรือข้อมูลเพิ่มเติม ฝากข้อมูลติดต่อกลับ

หรือติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือสำนักงานธุรกิจใกล้คุณ สอบถามข้อมูลโทร Krungthai Call Center 02-111-1111