อัตราส่วนเงินกองทุน

ดาวน์โหลด
อัตราส่วนเงินกองทุน - มกราคม 2562
อัตราส่วนเงินกองทุน - มกราคม 2562  -21 ก.พ. 2562
(0.15 MB) PDF
อัตราส่วนเงินกองทุน - ธันวาคม 2561
อัตราส่วนเงินกองทุน - ธันวาคม 2561  -22 ม.ค. 2562
(0.15 MB) PDF
อัตราส่วนเงินกองทุน - พฤศจิกายน 2561
อัตราส่วนเงินกองทุน - พฤศจิกายน 2561  -20 ธ.ค. 2561
(0.15 MB) PDF
อัตราส่วนเงินกองทุน - ตุลาคม 2561
อัตราส่วนเงินกองทุน - ตุลาคม 2561  -22 พ.ย. 2561
(0.15 MB) PDF
อัตราส่วนเงินกองทุน - กันยายน 2561
อัตราส่วนเงินกองทุน - กันยายน 2561  -19 ต.ค. 2561
(0.15 MB) PDF
อัตราส่วนเงินกองทุน - สิงหาคม 2561
อัตราส่วนเงินกองทุน - สิงหาคม 2561  -24 ก.ย. 2561
(0.15 MB) PDF
อัตราส่วนเงินกองทุน - กรกฎาคม 2561
อัตราส่วนเงินกองทุน - กรกฎาคม 2561  -22 ส.ค. 2561
(0.15 MB) PDF
อัตราส่วนเงินกองทุน - มิถุนายน 2561
อัตราส่วนเงินกองทุน - มิถุนายน 2561  -14 ส.ค. 2561
(0.15 MB) PDF
อัตราส่วนเงินกองทุน - พฤษภาคม 2561
อัตราส่วนเงินกองทุน - พฤษภาคม 2561  -14 ส.ค. 2561
(0.15 MB) PDF
อัตราส่วนเงินกองทุน - เมษายน 2561
อัตราส่วนเงินกองทุน - เมษายน 2561  -14 ส.ค. 2561
(0.15 MB) PDF
อัตราส่วนเงินกองทุน - มีนาคม 2561
อัตราส่วนเงินกองทุน - มีนาคม 2561  -14 ส.ค. 2561
(0.15 MB) PDF
อัตราส่วนเงินกองทุน - กุมภาพันธ์ 2561
อัตราส่วนเงินกองทุน - กุมภาพันธ์ 2561  -14 ส.ค. 2561
(0.16 MB) PDF
อัตราส่วนเงินกองทุน - มกราคม 2561
อัตราส่วนเงินกองทุน - มกราคม 2561  -14 ส.ค. 2561
(0.16 MB) PDF
อัตราส่วนเงินกองทุน - ธันวาคม 2560
อัตราส่วนเงินกองทุน - ธันวาคม 2560  -14 ส.ค. 2561
(0.16 MB) PDF
อัตราส่วนเงินกองทุน - พฤศจิกายน 2560
อัตราส่วนเงินกองทุน - พฤศจิกายน 2560  -14 ส.ค. 2561
(0.13 MB) PDF
อัตราส่วนเงินกองทุน - ตุลาคม 2560
อัตราส่วนเงินกองทุน - ตุลาคม 2560  -14 ส.ค. 2561
(0.13 MB) PDF
อัตราส่วนเงินกองทุน - กันยายน 2560
อัตราส่วนเงินกองทุน - กันยายน 2560  -14 ส.ค. 2561
(0.16 MB) PDF