ประกาศเตือนข้อความหลอกลวงทางอีเมลและSMS

       ธนาคารกรุงไทยไม่มีนโยบายส่ง Link เพื่อยืนยันตัวตน สอบถามข้อมูลการเงิน และรหัสของลูกค้า ทั้งทาง e-Mail และ SMS