ประกาศเตือนข้อความหลอกลวงทางอีเมลและ SMS

       ธนาคารกรุงไทยไม่มีนโยบายส่ง Link เพื่อยืนยันตัวตน สอบถามข้อมูลการเงิน และรหัสของลูกค้า ทั้งทาง e-mail และ SMS ดังนั้นหากมี email หรือข้อความให้ยืนยันตัวตนด้วยการกรอก username หรือ password อย่าได้หลงเชื่อ และให้สงสัยไว้ก่อนว่าจะเป็นเว็บปลอม อย่าเข้าไปยังเว็บไซต์ หรือให้ข้อมูลส่วนตัวโดยเด็ดขาด โดยลิ้งค์ Internet Banking ที่ถูกต้องของธนาคารกรุงไทยคือ https://www.ktbnetbank.com เท่านั้น