ดาวน์โหลด

เอกสารสำหรับลูกค้าบุคคล
เงินฝากออมทรัพย์
Product Catalog : เงินฝากออมทรัพย์
Product Catalog : เงินฝากออมทรัพย์
(1.21 MB) PDF
Sales Sheet : เงินฝาก KTB e - Savings
Sales Sheet : เงินฝาก KTB e - Savings
(0.19 MB) PDF
เงินฝากประจำ
Product Catalog : เงินฝากประจำระยะยาว
Product Catalog : เงินฝากประจำระยะยาว
(0.21 MB) PDF
Product Catalog : เงินฝากประจำระยะสั้น
Product Catalog : เงินฝากประจำระยะสั้น
(0.10 MB) PDF
เงินฝาก KTB ZERO TAX MAX
Sales Sheet : เงินฝาก KTB ZERO TAX MAX
Sales Sheet : เงินฝาก KTB ZERO TAX MAX
(0.21 MB) PDF
Product Catalog : KTB  ZERO TAX MAX
Product Catalog : KTB ZERO TAX MAX
(0.21 MB) PDF
เงินฝากประจำตามใจ
Sales Sheet : เงินฝากประจาตามใจ
Sales Sheet : เงินฝากประจาตามใจ
(0.20 MB) PDF
Product Catalog : เงินฝากประจำระยะสั้น
Product Catalog : เงินฝากประจำระยะสั้น
(0.10 MB) PDF
เงินฝากประจำสำหรับองค์กรการกุศล
ข้อกำหนดขั้นต่ำในการเปิดเผยข้อมูล - บัญชีเงินฝากประจำสำหรับองค์กรการกุศล
ข้อกำหนดขั้นต่ำในการเปิดเผยข้อมูล - บัญชีเงินฝากประจำสำหรับองค์กรการกุศล
(0.15 MB) PDF
เงินฝากเงินตราต่างประเทศ
เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (1 มิถุนายน 2561)
เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (1 มิถุนายน 2561)
(0.20 MB) PDF
อัตราค่าธรรมเนียมการฝากถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (1 มิถุนายน 2561)
อัตราค่าธรรมเนียมการฝากถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (1 มิถุนายน 2561)
(0.34 MB) PDF
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (1 มิถุนายน 2561)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (1 มิถุนายน 2561)
(0.31 MB) PDF
บัญชี netbank
Sales Sheet : เงินฝาก NetExtra
Sales Sheet : เงินฝาก NetExtra
(0.19 MB) PDF
Sales Sheet : เงินฝาก Net Flexible Fixed
Sales Sheet : เงินฝาก Net Flexible Fixed
(0.20 MB) PDF
Sales Sheet : เงินฝาก NetSavings
Sales Sheet : เงินฝาก NetSavings
(0.19 MB) PDF
Product Catalog : เงินฝากประจำระยะสั้น
Product Catalog : เงินฝากประจำระยะสั้น
(0.10 MB) PDF
Product Catalog : เงินฝากออมทรัพย์
Product Catalog : เงินฝากออมทรัพย์
(0.10 MB) PDF
เงินฝากกระแสรายวัน
Product Catalog : เงินฝากกระแสรายวัน
Product Catalog : เงินฝากกระแสรายวัน
(0.21 MB) PDF
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์
Sales Sheet : เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์ (KTB KIDS Savings)
Sales Sheet : เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์ (KTB KIDS Savings)
(0.23 MB) PDF
Product Catalog : เงินฝากออมทรัพย์
Product Catalog : เงินฝากออมทรัพย์
(0.10 MB) PDF
<span class="forcebreakline">เอกสารสำหรับ</span><span class="forcebreakline">ลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่</span>
เอกสารสำหรับลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่
ดาวน์โหลดเอกสารเอกสารสำหรับลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่