ดาวน์โหลด

เอกสารสำหรับลูกค้าบุคคล
เงินฝากออมทรัพย์
ข้อกำหนดขั้นต่ำในการเปิดเผยข้อมูล - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ข้อกำหนดขั้นต่ำในการเปิดเผยข้อมูล - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
(0.12 MB) PDF
เงินฝากประจำ
ข้อกำหนดขั้นต่ำในการเปิดเผยข้อมูล บัญชีเงินฝาก 24, 36 เดือน
ข้อกำหนดขั้นต่ำในการเปิดเผยข้อมูล บัญชีเงินฝาก 24, 36 เดือน
(0.12 MB) PDF
ข้อกำหนดขั้นต่ำในการเปิดเผยข้อมูล บัญชีเงินฝาก 3, 6, 12 เดือน
ข้อกำหนดขั้นต่ำในการเปิดเผยข้อมูล บัญชีเงินฝาก 3, 6, 12 เดือน
(0.12 MB) PDF
เงินฝากประจำตามใจ
Sales Sheet : เงินฝากประจาตามใจ
Sales Sheet : เงินฝากประจาตามใจ
(0.30 MB) PDF
เงินฝากประจำสำหรับองค์กรการกุศล
ข้อกำหนดขั้นต่ำในการเปิดเผยข้อมูล - บัญชีเงินฝากประจำสำหรับองค์กรการกุศล
ข้อกำหนดขั้นต่ำในการเปิดเผยข้อมูล - บัญชีเงินฝากประจำสำหรับองค์กรการกุศล
(0.15 MB) PDF
เงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ
หนังสือรับทราบหลักเกณฑ์การเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
หนังสือรับทราบหลักเกณฑ์การเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
(0.05 MB) PDF
เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (28 มีนาคม 2561)
เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (28 มีนาคม 2561)
(0.19 MB) PDF
อัตราค่าธรรมเนียมการฝากถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (28 มีนาคม 2561)
อัตราค่าธรรมเนียมการฝากถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (28 มีนาคม 2561)
(0.33 MB) PDF
อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (28 มีนาคม 2561)
อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (28 มีนาคม 2561)
(0.30 MB) PDF
บัญชี netbank
Sales Sheet : เงินฝาก Net Flexible Fixed
Sales Sheet : เงินฝาก Net Flexible Fixed
(0.31 MB) PDF
Sales Sheet : เงินฝาก NetSavings
Sales Sheet : เงินฝาก NetSavings
(0.30 MB) PDF
Sales Sheet : เงินฝาก NetExtra
Sales Sheet : เงินฝาก NetExtra
(0.30 MB) PDF
เงินฝากกระแสรายวัน
ข้อกำหนดขั้นต่ำในการเปิดเผยข้อมูล - บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
ข้อกำหนดขั้นต่ำในการเปิดเผยข้อมูล - บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
(0.12 MB) PDF
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์ (Krungthai Kids Savings)
Sales Sheet : เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสาหรับผู้เยาว์ (KTB KIDS Savings)
Sales Sheet : เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสาหรับผู้เยาว์ (KTB KIDS Savings)
(0.34 MB) PDF
<span class="forcebreakline">เอกสารสำหรับ</span><span class="forcebreakline">ลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่</span>
เอกสารสำหรับลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่
ดาวน์โหลดเอกสารเอกสารสำหรับลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่