ดาวน์โหลด

เอกสารเอกสารสำหรับลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่
Import Financing สินเชื่อเพื่อการชำระค่าสินค้า
แบบฟอร์มคำขอสินเชื่อเพื่อการชำระค่าสินค้า Import Financing (MS Word version)
แบบฟอร์มคำขอสินเชื่อเพื่อการชำระค่าสินค้า Import Financing (MS Word version)
(0.06 MB) DOC
แบบฟอร์มคำขอสินเชื่อเพื่อการชำระค่าสินค้า Import Financing (PDF version)
แบบฟอร์มคำขอสินเชื่อเพื่อการชำระค่าสินค้า Import Financing (PDF version)
(1.16 MB) PDF
Trust Receipt (T/R) บริการสินเชื่อเพื่อการนำเข้า
แบบฟอร์มสัญญาทรัสต์รีซีท T/R (MS Word version)
แบบฟอร์มสัญญาทรัสต์รีซีท T/R (MS Word version)
(0.06 MB) DOC
แบบฟอร์มสัญญาทรัสต์รีซีท T/R (PDF version)
แบบฟอร์มสัญญาทรัสต์รีซีท T/R (PDF version)
(0.68 MB) PDF
สินเชื่อเพื่อการรับซื้อ และ/หรือ ซื้อลดตั๋วส่งออกภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิต แบบธนาคารมีสิทธิไล่เบี้ย
แบบฟอร์มคำขอสินเชื่อเพื่อการรับซื้อ/ซื้อลดตั๋วสินค้าออกตาม L/C (FPL)
แบบฟอร์มคำขอสินเชื่อเพื่อการรับซื้อ/ซื้อลดตั๋วสินค้าออกตาม L/C (FPL)
(0.37 MB) PDF
สินเชื่อเพื่อการซื้อลดตั๋วส่งออกภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิต แบบธนาคารไม่มีสิทธิไล่เบี้ย
แบบฟอร์มคำขอสินเชื่อเพื่อการรับซื้อลดตั๋วสินค้าออกตาม L/C แบบ Without Recourse
แบบฟอร์มคำขอสินเชื่อเพื่อการรับซื้อลดตั๋วสินค้าออกตาม L/C แบบ Without Recourse
(0.53 MB) PDF
สินเชื่อเพื่อการส่งออก (Packing Credit: P/C)
แบบฟอร์มสัญญาขายตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการส่งออก (MS Word version)
แบบฟอร์มสัญญาขายตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการส่งออก (MS Word version)
(0.10 MB) DOC
แบบฟอร์มสัญญาขายตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการส่งออก (PDF version)
แบบฟอร์มสัญญาขายตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการส่งออก (PDF version)
(0.70 MB) PDF
<span class="forcebreakline">เอกสารสำหรับ</span><span class="forcebreakline">ลูกค้าบุคคล</span>
เอกสารสำหรับลูกค้าบุคคล
ดาวน์โหลดเอกสารเอกสารสำหรับลูกค้าบุคคล