ดาวน์โหลด

เอกสารเอกสารสำหรับลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่
สินเชื่อเพื่อชำระค่าสินค้า Import Financing
Import_Financing_pdf
Import_Financing_pdf
(1.34 MB) PDF
ImportFinancing
ImportFinancing
(0.07 MB) DOC
บริการสินเชื่อเพื่อการนำเข้า Trust Receipt
Application_Trust_Receipt_pdf
Application_Trust_Receipt_pdf
(0.67 MB) PDF
Application_Trust_Receipt
Application_Trust_Receipt
(0.07 MB) DOC
สินเชื่อเพื่อการรับซื้อลดตั๋วส่งออกภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิต แบบธนาคารมีสิทธิไล่เบี้ย FPL with Recourse
แบบฟอร์มคำขอสินเชื่อเพื่อการรับซื้อ/ซื้อลดตั๋วสินค้าออกตาม L/C (FPL)
แบบฟอร์มคำขอสินเชื่อเพื่อการรับซื้อ/ซื้อลดตั๋วสินค้าออกตาม L/C (FPL)
(0.37 MB) PDF
สินเชื่อเพื่อการรับซื้อลดตั๋วส่งออกภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิต แบบธนาคารไม่มีสิทธิไล่เบี้ย FPL without Recourse
แบบฟอร์มคำขอสินเชื่อเพื่อการรับซื้อลดตั๋วสินค้าออกตาม L/C แบบ Without Recourse
แบบฟอร์มคำขอสินเชื่อเพื่อการรับซื้อลดตั๋วสินค้าออกตาม L/C แบบ Without Recourse
(0.53 MB) PDF
สินเชื่อเพื่อการส่งออก Packing Credit: P/C
Krungthai_Application for Packing Credit_TH
Krungthai_Application for Packing Credit_TH
(0.26 MB) PDF
บริการสินเชื่อรับซื้อลดตั๋วสินค้าออก Bills for Collection: FPC
Foreign Bills Purchased under Bills for Collection_FPC
Foreign Bills Purchased under Bills for Collection_FPC
(0.45 MB) PDF
บริการค้ำประกันเพื่อรับสินค้า Shipping Guarantee and Delivery Order
Shipping Guarantee and Delivery Order
Shipping Guarantee and Delivery Order
(0.30 MB) PDF
บริการ เปิด/ แก้ไข เลตเตอร์ออฟเครดิตและตั๋วสินค้าขาเข้าตาม L/C
Application for Amendment to Letter of Credit
Application for Amendment to Letter of Credit
(0.06 MB) DOC
Application_for_LC_Issuance
Application_for_LC_Issuance
(2.14 MB) PDF
โอนเงินระหว่างประเทศทั่วไป
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเกี่ยวกับธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเกี่ยวกับธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ
(1.09 MB) PDF
DLC Issuance/Amendment and DLC - Inward Bills for Collection
Domestic LC Amendment
Domestic LC Amendment
(0.34 MB) PDF
Domestic LC Issuance
Domestic LC Issuance
(0.29 MB) PDF
DLC - Outward Bills for Collection
DLC - Outward Bills for Collection
DLC - Outward Bills for Collection
(0.86 MB) PDF
DPL Without Recourse
DPL Without Recourse Form
DPL Without Recourse Form
(0.83 MB) PDF
<span class="forcebreakline">เอกสารสำหรับ</span><span class="forcebreakline">ลูกค้าบุคคล</span>
เอกสารสำหรับลูกค้าบุคคล
ดาวน์โหลดเอกสารเอกสารสำหรับลูกค้าบุคคล