โครงการ CSR

อัพเดทวันที่ 16 ก.ค. 2561
โครงการ Krungthai Young Enterprise Award

          โครงการ Krungthai Young Enterprise Awards 16th: KRUNGTHAI STARTUP เป็นโครงการประกวดที่เปิดพื้นที่ให้กับกลุ่มบุคคลที่สนใจในด้าน Startup ให้เกิดการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ในการเป็นนักธุรกิจ และมีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างการเติบโต อย่างยั่งยืนแก่เศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ ผู้ที่เข้ารอบยังได้รับการอบรม เสริมสร้างทักษะด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการลงทุน ด้านการตลาด การสร้างแรงบันดาลใจ รวมถึงได้เรียนรู้ต่างๆโดยผู้เข้าประกวดสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ต่างๆ ไปต่อยอดแนวคิดให้ก้าวหน้าต่อไป

          "สำหรับปี 2561 นี้เปิดรับสมัครตั้ังแต่วันนี้ – 30 สิงหาคม 2561 ในครั้งที่ 16 นี้นอกจากผู้สมัครจะได้รับเงินสนับสนุนธุรกิจรวม 3,000,000 บาทแล้ว ยังได้รับการอบรมที่เข้มข้น ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ให้เติบโตอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

ดาวน์โหลด
คู่มือโครงการ Krungthai Startup
คู่มือโครงการ Krungthai Startup  
(1.95 MB) PDF