ข่าว CSR

อัพเดทวันที่ 8 มี.ค. 2561
โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ โชว์ไอเดียพลิกฟื้นชุมชนด้วยวิถีพอเพียง คว้ารางวัลชนะเลิศ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” ปีที่ 11

           นายนนทิกร กาญจนะจิตรา กรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีและมอบรางวัลให้กับเยาวชนที่ชนะการประกวดโครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” ปีที่ 11 ซึ่งธนาคารกรุงไทยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถ ใช้นวัตกรรมตอบโจทย์ปัญหาของชุมชน โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนส่งโครงงานที่ช่วยพลิกฟื้นชุมชนด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาประกวด ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษารวม 2.4 ล้านบาท

       ซึ่งทีมที่ชนะใจกรรมการได้รับรางวัลชนะเลิศในปีนี้ ได้แก่ ทีมปอดบำบัด จากโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จ.ราชบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมหอย จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จ.มหาสารคาม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมลูกพระวิษณุ จากวิทยาลัยการอาชีพไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
รางวัลชมเชย      ทีม MPS PAPER จากโรงเรียนมีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์
                        ทีม WS Power จากโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
                        ทีมฟื้นฟูภูมิปัญญา ตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง จากโรงเรียนปิยะบุตร์ จ.ลพบุรี
                        ทีม Black Panther จากโรงเรียนศึกษานารีวิทยา จ.ขอนแก่น
                        ทีมไทบ้าน จากโรงเรียนแก่งคอย จ.สระบุรี
                        ทีม WE ARE CARBON จากโรงเรียน มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
                        ทีมเขาน้อยจากโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม จ.ตราด
                        ทีมเมล็ดพันธุ์แห่งความพอเพียง Seed Of Sufficiency จากโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ จ.นครพนม
รางวัล Popular Vote จากทีมลูกพระวิษณุ จากวิทยาลัยการอาชีพไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 
โดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่