ข่าว CSR

ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบ 20 ทีม โครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว
ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบ 20 ทีม โครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว
...
ประกาศผลทีมผู้ชนะโครงการ Krungthai Young Enterprise Awards
ประกาศผลทีมผู้ชนะโครงการ Krungthai Young Enterprise Awards
กิจกรรมการคัดเลือกเพื่อเฟ้นหาสุดยอดธุรกิจ SME ภาคอิสาน โครงการ Krungthai Young Enterprise Awards
กิจกรรมการคัดเลือกเพื่อเฟ้นหาสุดยอดธุรกิจ SME ภาคอิสาน โครงการ Krungthai Young Enterprise Awards
...
กิจกรรมการคัดเลือกเพื่อเฟ้นหาสุดยอดธุรกิจ SME ภาคกลาง โครงการ Krungthai Young Enterprise Awards
กิจกรรมการคัดเลือกเพื่อเฟ้นหาสุดยอดธุรกิจ SME ภาคกลาง โครงการ Krungthai Young Enterprise Awards
...
กิจกรรม Road Show โครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว ณ คณะบริหารและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กิจกรรม Road Show โครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว ณ คณะบริหารและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
...
กิจกรรม Road Show โครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กิจกรรม Road Show โครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
...
ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบ 20 ทีม โครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว
11 ธ.ค. 2562 ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบ 20 ทีม โครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว
ประกาศผลทีมผู้ชนะโครงการ Krungthai Young Enterprise Awards
2 ธ.ค. 2562 ประกาศผลทีมผู้ชนะโครงการ Krungthai Young Enterprise Awards
กิจกรรมการคัดเลือกเพื่อเฟ้นหาสุดยอดธุรกิจ SME ภาคอิสาน โครงการ Krungthai Young Enterprise Awards
2 ธ.ค. 2562 กิจกรรมการคัดเลือกเพื่อเฟ้นหาสุดยอดธุรกิจ SME ภาคอิสาน โครงการ Krungthai Young Enterprise Awards
กิจกรรมการคัดเลือกเพื่อเฟ้นหาสุดยอดธุรกิจ SME ภาคกลาง โครงการ Krungthai Young Enterprise Awards
2 ธ.ค. 2562 กิจกรรมการคัดเลือกเพื่อเฟ้นหาสุดยอดธุรกิจ SME ภาคกลาง โครงการ Krungthai Young Enterprise Awards
กิจกรรม Road Show โครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว ณ คณะบริหารและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2 ธ.ค. 2562 กิจกรรม Road Show โครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว ณ คณะบริหารและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กิจกรรม Road Show โครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2 ธ.ค. 2562 กิจกรรม Road Show โครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กิจกรรม Road Show โครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2 ธ.ค. 2562 กิจกรรม Road Show โครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กิจกรรม Road Show ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 ธ.ค. 2562 กิจกรรม Road Show ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กิจกรรม Road Show โครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
2 ธ.ค. 2562 กิจกรรม Road Show โครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
กิจกรรม Road Show โครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2 ธ.ค. 2562 กิจกรรม Road Show โครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
กิจกรรม Road Show โครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว ณ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
14 พ.ย. 2562 กิจกรรม Road Show โครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว ณ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการกรุงไทยรักชุมชนทั่วไทย ณ ชุมชนตำบลบ้านแหลม จังหวัดสุพรรณบุรี
14 พ.ย. 2562 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการกรุงไทยรักชุมชนทั่วไทย ณ ชุมชนตำบลบ้านแหลม จังหวัดสุพรรณบุรี