บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
KTB General Services and Security Co., Ltd (KTBGS)
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด จัดตั้งเมื่อแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2540 ทุนจดทะเบียน 140 ล้านบาท โดยมี บมจ.ธนาคารกรุงไทย ถือหุ้น 100%
บริการของบริษัท
 • บริการเติมเงิน แก้ไข ทำความสะอาดเครื่อง ATM
 • ขนส่งทรัพย์สิน และตราสารทางการเงิน
 • เดินเอกสารและบริการทั่วไป
 • บริการพนักงาน ทำความสะอาด พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานขับรถ
 • บริหารศูนย์ฝึกอบรมพนักงาน และบริหารอาคาร
 • พิมพ์และพับบรรจุซองอัตโนมัติ
 • เร่งรัดติดตามทวงถามให้ชำระหนี้
 • บริหารงานศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
 • เลขที่ 96/12 ซอยลาดพร้าว 106 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
 • โทรศัพท์ : 0-2791-9911
 • โทรสาร : 0-2935-3706
 • เว็บไซต์ : www.ktbgs.co.th