กิจกรรมด้านบรรษัทภิบาล


KTB FIRST : FIRM – Corporate Governance

ธนาคารได้จัดงานมอบรางวัล KTB FIRST:FIRM Corporate Governance Awards ประจำปี 2558

โดยได้รับเกียรติจาก คุณสมชัย สัจจพงษ์ ประธานคณะกรรมการธนาคาร คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม คุณวรภัค ธันยาวงษ์ กรรมการธนาคาร  คุณมยุรศิริ พงษ์ธรานนท์  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล และ คุณสุชาติ เดชอิทธิรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานกำกับและบริหารงานกฎหมาย มอบรางวัลทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ Gold class , Silver Class และ Bronze Class ในวันจัดงาน KTB CG DAY เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง Royal Maneeya B ชั้น M โรงแรม Renaissance Bangkok Ratchaprasong


รางวัลระดับ Gold Class

  • หน่วยงานสังกัดสำนักงานใหญ่ ได้แก่ ฝ่ายกลยุทธ์สาขาต่างประเทศ
  • หน่วยงานสาขา  ได้แก่ สาขาเวียงป่าเป้า
  • บริษัทในเครือฯ ได้แก่ บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด

รางวัลระดับ Silver Class

  • หน่วยงานสังกัดสำนักงานใหญ่ ได้แก่ ฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้ 4, ฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
  • หน่วยงานสาขา  ได้แก่ สาขาปัญญาวิลเลจ รามอินทรา, สาขาเมืองทองนครศรีธรรมราช
    บริษัทในเครือฯ ได้แก่ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

รางวัลระดับ Bronze Class

  • หน่วยงานสังกัดสำนักงานใหญ่ ได้แก่  ฝ่ายยุทธศาสตร์ธนาคาร, สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่, ฝ่ายตรวจสอบธุรกิจเครือข่าย, ฝ่ายกลั่นกรองสินเชื่อพาณิชยกรรมและบริการ, ศูนย์ประเมินราคาหลักทรัพย์หาดใหญ่, สำนักงานธุรกิจสกลนคร, ทีมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 2, ทีมธุรกิจขนาดใหญ่ 4, ฝ่ายรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์, ฝ่ายสนับสนุนเทคโนโลยีและควบคุมระบบงาน, ฝ่ายสนับสนุนช่องทางอิเล็กทรอนิกส์,ฝ่ายผลิตภัณฑ์บริการจัดการทางการเงิน, ทีม Sales & Structuring, ทีมบริหารระบบงาน CRM, ฝ่ายสถานพยาบาลธนาคาร
  • หน่วยงานสาขา  ได้แก่ สาขาเจริญกรุง 93, สาขาลาดหลุมแก้ว (แยกนพวงศ์),สาขาบางเลน,สาขาสามแยกอ่างศิลา,สาขาภูเวียง, สาขาเชียงยืน, สาขาสากเหล็ก, สาขาบิ๊กซี ตรัง


แกลเลอรี่